Uvjeti korištenja & Pravila o privatnosti

Web portal Laganini.com s osobnim podacima korisnika ove web stranice postupa s poštivanjem i povjerljivošću te poduzima sve korake kako bi osigurao sigurnu pohranu osobnih podataka. Ako imate dodatnih pitanja ili komentara, kontaktirajte nas

Opći uvjeti

Web portal Laganini.com i sve povezane domene i poddomene (u nastavku: “Laganini”) su u vlasništvu društva Zephyr d.o.o. sa sjedištem u Zajčevoj ulici 9, Zagreb, registriranog na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 081082682, OIB: 82653467833 (u nastavku: “mi”, “nas" ili “Zephyr”).

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i / ili koristi usluge od Laganini (u nastavku: “korisnik”), i uključuje neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i pravne osobe koje koriste usluge od Laganini na temelju ugovornog odnosa i / ili besplatno.

Opseg usluga Laganini

Laganini je destinacijski orijentirana web stranica koja omogućava vlasnicima privatnog smještaja u Hrvatskoj ili ovlaštenim predstavnicima vlasnika privatnog smještaja u Hrvatskoj (u nastavku: “domaćin”) da oglašavaju usluge koje nude na Laganiniju (u nastavku: “oglas”) te direktno komuniciranje i obavljanje transakcija s gostima koji su u potrazi za uslugom smještaja u Hrvatskoj.

Kao vlasnik Laganinija, Zephyr ne posjeduje, prodaje, preprodaje, upravlja niti nudi bilo koji oglas ili uslugu nuđenu od strane domaćina, niti je Zephyr organizator ili prodaje turističke aranžmane (pakete). Domaćini su samostalno odgovorni za svoje oglase. Kada gosti naprave, prihvate ili plate rezervaciju, oni ulaze u ugovorni odnos izravno s domaćinom. Zephyr ni u kojem slučaju ne postaje ugovorna strana u bilo kojem odnosu između iznajmljivača i gosta.

1. Uvjeti korištenja

Molimo da pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: "uvjeti") jer sadrže važne podatke o vašim zakonskim pravima i obvezama. Laganini je privatno vlasništvo i pristupanjem ili korištenjem Laganinija pristajete na poštivanje i obvezivanje na ove uvjete. Zadržavamo pravo promjene, izmjene ili ažuriranja uvjeta korištenja i ostalih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

1.1 Osobna upotreba

Laganini se može koristiti samo u sljedeće svrhe: traženje smještaja, dobivanje informacija o smještaju i destinacijama u Hrvatskoj, slanje upita domaćinu ili rezerviranje smještaja. Upotreba u bilo koju drugu svrhu osim prethodno spomenute strogo je zabranjena. Prilikom slanja upita, vaša email adresa bit će pohranjena u našoj bazi podataka i imamo pravo slati vam mailove u komercijalne svrhe. Uvijek se možete odjaviti s ove usluge te će vaša email adresa biti izbrisana iz naše baze podataka.

1.2 Točnost i cjelovitost podataka o usluzi smještaja

Laganini ili Zephyr ne mogu jamčiti točnost ili cjelovitost podataka o opisima, cijenama, fotografijama, videozapisima, ponudama, bonovima i ostalim materijalima dostupnim na Laganiniju, a koji su uneseni (prezentirani) od strane domaćina. Točnost i cjelovitost podataka o smještaju (opis smještaja, cijene, rezervacije, fotografije, uvjeti rezervacije, dostupnost itd.) isključiva je odgovornost osobe od koje takav sadržaj potječe, tj. domaćina.

Zephyr nije potvrdio točnost svakog oglasa i objavljenih podataka, stoga se gostima savjetuje da provjere točnost podataka koje su unijeli domaćini izravnim kontaktiranjem, posebno prije uplate depozita. Zephyr ne snosi odgovornost ako podaci o smještaju ne odgovaraju stvarnoj situaciji. Na Laganiniju se samo oglašava smještaj u Republici Hrvatskoj.

1.3 Odgovornost

Zephyr se ne može smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak ili štetu pretrpljenu korištenjem Laganinija. Zephyr nema obvezu ponuditi povrat novca ili naknadu za gubitke koje bi gosti ili korisnici mogli pretrpjeti zbog plaćanja i rezerviranja smještaja od domaćina.

U slučaju zahtjeva treće strane za naknadu štete u vezi sa sadržajem koji pruža domaćin, domaćin snosi punu odgovornost, kao i obvezu poduzimanja svih radnji za obranu i zaštitu Zephyra od takvih zahtjeva. U slučaju da Zephyr pretrpi financijsku štetu ili bilo kakav trošak koji proizlazi iz materijala i sadržaja unesenog od strane korisnika / domaćina, korisnik / domaćin pristaje u cijelosti nadoknaditi štetu ili trošak Zephyru.

1.4 Autorska prava

Sadržaj i softver na Laganiniju zaštićeni su autorskim pravima. Osim za osobnu upotrebu, sadržaj se ne može koristiti niti kopirati bez prethodnog pismenog pristanka. Svaka neovlaštena uporaba bilo kojeg materijala na Laganiniju može kršiti odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) i drugih propisa u Republici Hrvatskoj.

1.5 Linkovi na stranice trećih strana

Laganini može sadržavati linkove na web stranice trećih strana bilo pravnih ili fizičkih osoba. Ovi se linkovi koriste samo za vaše informiranje, a Laganini nije odgovoran za točnost podataka ili sadržaja tih web stranica. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj web stranici u vlasništvu treće strane, to činite u potpunosti na vlastitu odgovornost.

1.6 Recenzije smještaja

Gosti i korisnici mogu ostaviti javnu recenziju i podnijeti ocjenu o smještaju. Recenzije i ocjene odražavaju mišljenje gostiju i korisnika i ne odražavaju mišljenje Zephyra. Recenzije i ocjene mogu biti netočne i / ili obmanjujuće i nisu potvrđene od strane Zephyra.

Recenzije i ocjene koje su poslali gosti i korisnici moraju biti točni i ne smiju sadržavati klevetnički ili uvredljivi jezik.

Domaćinima je zabranjeno na bilo koji način manipulirati recenzijama i ocjenama, uključujući upućivati treće strane kako da napišu pozitivnu ili negativnu recenziju o svom ili bilo kojem drugom smještaju oglašenom na Laganiniju.

1.7 Ostali uvjeti

Zephyr je ovlašten u bilo koje vrijeme zatvoriti račun onih korisnika koji krše ove uvjete korištenja ili na drugi način ometaju rad Laganinija. Zephyr također zadržava pravo poduzimanja drugih mjera protiv korisnika koji krše ove uvjete korištenja. Svi odnosi između korisnika (domaćina i gostiju) i Zephyra podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Svi sporovi koji proizlaze iz poslovnih odnosa između korisnika Laganinija (gostiju) i domaćina (koji proizlaze iz obmanjujućih informacija, netočnih podataka, cijena, predmeta, istinitosti podataka o korisniku ili sadržaja ponude itd.) rješavat će se između njih. Zephyr nije odgovoran i ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu iz takvih odnosa.

Zephyr nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao rezultat prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja sadržaja ili zlouporabe javno dostupnih podataka.

Zephyr nije odgovoran za bilo kakve troškove koji mogu nastati korištenjem Laganinija - sve troškove ove vrste podmiruju korisnici, gosti ili domaćini.

Mišljenja i komentari koje su objavili korisnici, gosti i domaćini osobni su stavovi autora i ne odražavaju stavove Zephyra i njegovih zaposlenika.

2. Uvjeti oglašavanja

Molimo da pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: "uvjeti") jer sadrže važne podatke o vašim zakonskim pravima i obvezama. Laganini je privatno vlasništvo i pristupanjem ili korištenjem Laganinija pristajete na poštivanje i obvezivanje na ove uvjete. Zadržavamo pravo promjene, izmjene ili ažuriranja uvjeta korištenja i ostalih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

2.1 Točnost i istinitost podataka o oglasima za smještaj

Domaćin je vlasnik oglašenog smještajnog objekta ili je ovlašteni predstavnik vlasnika i posjeduje svu dokumentaciju potrebnu za pružanje usluge smještaja u turizmu.

Domaćin je odgovoran za oglašavanje svojih proizvoda i usluga u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Domaćin je u potpunosti odgovoran za podatke, materijale i sadržaj koje je objavio na Laganiniju i jamči njihovu točnost, potpunost i istinitost, kao i kvalitetu, sigurnost i zakonitost oglašenih proizvoda i usluga.

Domaćin je također odgovoran za ažuriranje i izmjene podataka, materijala i sadržaja svog oglasa putem korisničkog sučelja, ako postoji značajna razlika između objavljenog sadržaja i stvarnog stanja.

2.2 Autorska prava

Zephyr poštuje zakon o autorskim pravima i očekuje da to čine i korisnici Laganinija. Ako ste vlasnik autorskih prava ili ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava i utvrdite sumnjivo kršenje autorskih prava na Laganiniju, prijavite ga slanjem obavijesti društvu Zephyr. Po primitku obavijesti, Zephyr će poduzeti odgovarajuće radnje, uključujući uklanjanje prijavljenog materijala i sadržaja s Laganinija.

Domaćin je odgovoran za informacije, materijale i sadržaje koje je objavio na Laganiniju, uključujući multimedijske sadržaje (fotografije, videozapise itd.) i potvrđuje da je vlasnik autorskih prava na objavljeni sadržaj. Objavljivanjem oglasa na Laganiniju, domaćin trajno i besplatno daje licencu Laganiniju za korištenje prenesenog sadržaja i materijala (fotografija, videozapisa, tekstova itd.) u promotivne svrhe.

Domaćin bezuvjetno oslobađa Laganini od bilo kakve odgovornosti za kršenje autorskih prava koja može proizaći iz upotrebe sadržaja i materijala koje je domaćin objavio.

U slučaju spora koji proizlazi iz kršenja autorskih prava uzrokovanih sadržajem i materijalima koje je objavio domaćin ili korisnik, spor će se rješavati izravno između vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene za zastupanje vlasnika autorskih prava i korisnika / domaćina. Zephyr nije odgovoran i ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat sadržaja ili materijala koji su prenijeli korisnici ili domaćini. U slučaju da Zephyr pretrpi financijsku štetu ili bilo kakav trošak koji proizlazi iz materijala i sadržaja koje je objavio korisnik ili domaćin, korisnik ili domaćin pristaju u cijelosti nadoknaditi Zephyr za pretrpljenu štetu. Oslobađanje odgovornosti također se odnosi na drugi sadržaj i materijale koje je korisnik ili domaćin objavio na Laganiniju (uključujući sadržaje i materijale za točke interesa itd.).

Korisnici razumiju da se sadržaj i materijali iz bilo kojeg dijela Laganinija ne smiju reproducirati bez dopuštenja vlasnika autorskih prava.

2.3 Usklađenost sa Zakonom o zabrani i sprječavanju neregistriranih aktivnosti

Sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranih djelatnosti (NN 6/11, 66/19), klijent (domaćin) je dužan pružiti podatke o svom identitetu prilikom naručivanja oglasa, uključujući: (i) ime, adresa, OIB, ime i prezime odgovorne osobe za pravne osobe ili (ii) ime i prezime, OIB i prebivalište, odnosno prebivalište za privatne osobe. Nadalje, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Zakona o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti, zabranjeno je objavljivanje oglasa ako klijent ne dostavi podatke iz članka 7. stavka (2). Stoga, ako Zephyr ne dobije potrebne podatke, Zephyr ne smije objaviti oglas na Laganiniju.

2.4 Administriranje sadržaja na Laganiniju

Kako bi osigurali ispravne, cjelovite i korisne podatke za korisnike i omogućili učinkovito funkcioniranje Laganinija bez ometanja, ukoliko se ukaže potreba, administratori Laganinija imaju diskrecijsko pravo vršiti ispravke, izmjene i dopune oglasa, kao i diskrecijsko pravo za uklanjanje ili brisanje oglasa iz Laganinijeve ponude. Administratori, ovlašteni od strane Zephyra, mogu to učiniti u sljedećim situacijama:

 • kada su podaci oglasa nepotpuni, netočni, zastarjeli ili obmanjujući,
 • kada je jedan oglas ili smještajna jedinica unesen viš puta,
 • kada oglas sadrži diskriminatorne, uvredljive, nedopustive i zabranjene materijale i sadržaje,
 • kada oglas promovira ilegalne usluge i / ili smještaj,
 • kada oglas smanjuje kvalitetu i performanse Laganinija,
 • kada sadržaj i materijali predstavljeni u oglasu ne odražavaju stvarno stanje.

U slučaju da su administratori Laganinija ispravili, izmijenili, uklonili ili izbrisali oglas, Zephyr ne može biti odgovoran domaćinu za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, uključujući eventualnu izgubljenu dobit.

2.5 Odgovornost

Zephyr ne može jamčiti da će rad Laganinija biti neprekinut ili bez pogrešaka. U slučaju da će rad Laganinija biti prekinut ili usporen zbog pogrešaka, Zephyr ne može snositi odgovornost prema domaćinima za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, uključujući eventualnu izgubljenu dobit.

2.6 Prestanak oglasa

Ako Zephyr primi pritužbe korisnika ili gostiju da se u slučaju određenog oglasa prezentirani sadržaj i materijali ne podudaraju sa stvarnim stanjem ili ako opetovano prima pritužbe korisnika protiv domaćina, pridržavamo pravo ukloniti oglas i onemogućiti račun takvog domaćina bez ikakve najave. Ako domaćin pokuša unijeti neprimjeren materijal u bazu podataka ili opetovano zloupotrijebi platformu, Zephyr zadržava pravo odbiti i izbrisati takav oglas te ne može biti odgovoran za nanesenu štetu.

2.7 Promjene u uvjetima oglašavanja

Zephyr zadržava pravo promjene općih uvjeta oglašavanja na Laganiniju bez prethodne najave.

3. Politika privatnosti

Molimo da pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: "uvjeti") jer sadrže važne podatke o vašim zakonskim pravima i obvezama. Laganini je privatno vlasništvo i pristupanjem ili korištenjem Laganinija pristajete na poštivanje i obvezivanje na ove uvjete. Zadržavamo pravo promjene, izmjene ili ažuriranja uvjeta korištenja i ostalih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

3.1 Korištenje osobnih podataka

Molimo pažljivo pročitajte ova pravila o privatnosti. Vaše osobne podatke možemo koristiti nakon što posjetite, registrirate se ili koristite usluge na Laganiniju kako bismo vas kontaktirali radi mišljenja o našim uslugama, a ponekad i da bismo vas obavijestili o novostima, promocijama, vijestima i novim uslugama koje nudimo. Nakon što dobijemo vaše dopuštenje, vaše osobne podatke možemo koristiti i za kontaktiranje u vezi drugih usluga koje nudimo.

3.2 Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade je Zephyr. Podatke prikupljamo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te ukidanju Direktiva 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i u skladu s ostalim relevantnim pravnim okvirom.

Podatke svojih klijenata obrađujemo s posebnom odgovornošću i težimo zakonitoj i transparentnoj obradi osobnih podataka, vodeći računa da samo ovlaštene osobe imaju pristup podacima te da ih ovlaštene osobe štite i koriste samo u odobrene svrhe sukladno propisima.

3.3 Slanje upita (gosti)

Nakon slanja upita domaćinu, vaši osobni podaci uneseni u kontakt obrascu bit će poslani domaćinu koji vas zatim može izravno kontaktirati kako bi ponudio svoj proizvod ili uslugu. Također, možemo vam poslati mail s popisom smještaja koji bi vas mogli zanimati. Možete i dalje primati povremene mailove od nas, ali uvijek možete otkazati pretplatu na ovu uslugu klikom na "odjavi" na poveznici na dnu svake mail koja je poslana od nas.

3.4 Primanje upita (domaćini)

Korisničko sučelje sadrži informacije o gostima koji su poslali upit ili traže smještaj. Informacije o gostu koje domaćin prima izravno od gosta putem korisničkog sučelja ili putem maila mogu se koristiti samo za pružanje usluga smještaja koje domaćin oglašava na Laganiniju. Nije dozvoljeno kontaktirati gosta s drugim ponudama ili spremiti njegove podatke kako bi ga kontaktirali u budućnosti.

3.5 Prikupljeni podaci

Razlog zbog kojeg uzimamo vaše osobne podatke je pružanje usluge oglašavanja za koju su domaćini izrazili interes ispunjavanjem obrasca za registraciju. Podatke možemo koristiti u sljedeće svrhe:

 • Slanje vijesti, novosti, obavijesti i promocija (odjava je moguća slanjem zahtjeva na info[@]apartmaninfo.hr ili klikom na "odjavi se" na dnu svakog maila koji pošaljemo)
 • Da nam pomogne u razvoju i poboljšanju naših usluga
 • Za izdavanje računa i u računovodstvene svrhe u skladu sa zakonskim zahtjevima
3.6 Koji se osobni podaci obrađuju?

Privatnost domaćina, gostiju i korisnika izuzetno nam je važna, pa nikada ne zloupotrebljavamo niti ćemo zloupotrijebiti podatke koji su dobrovoljno objavljeni na Laganiniju. Zephyr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost domaćina, gostiju i korisnika usluga Laganinija.

Domaćini, gosti i korisnici Laganinijevih usluga slažu se da Zephyr može prikupljati sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Telefonski brojevi
 4. Adresa e-pošte
 5. OIB
 6. Fotografija profila
 7. Fotografije smještajnog objekata i smještajnih jedinica
 8. Opis smještajnog objekta
 9. Dodatni osobni podaci (profili na društvenim mrežama, poveznice na web stranice itd.)
 10. Dodatne informacije o proizvodima i uslugama (cjenik, posebne ponude, uvjeti rezervacije, opisi, itd.)
3.7 Tko ima pristup vašim podacima?

Željeli bismo naglasiti da nam je vaša privatnost izuzetno važna, stoga smo svoje poslovanje u potpunosti uskladili s GDPR pravilima, a osobni podaci koje ste nam prethodno dostavili pohranjeni su u skladu sa zahtjevima propisa. Mi pažljivo biramo svoje partnere kako bismo spriječili neovlašteni ili slučajni pristup vašim podacima, kao i potencijalnu zlouporabu podataka. Treće strane koje mogu imati pristup vašim osobnim podacima na temelju prirode usluge koju nudimo navedene su u nastavku:

 • gosti koji su izrazili interes za vašu uslugu smještaja koja se oglašava na Laganiniju;
 • domaćini koji su dobili vaš upit za usluge smještaja;
 • ovlaštene osobe koje nam pružaju usluge hostinga i održavanja za Laganini ili pružatelji tehnoloških rješenja koja koristimo za pružanje naših usluga;
 • osobe koje nam pružaju sigurnosnu zaštitu;
 • ostali korisnici Laganinija (za podatke objavljene u oglasu);
 • zaposlenici ili poslovni partneri;
 • u iznimnim slučajevima i samo na službeni zahtjev, podaci se mogu dostavljati tijelima porezne uprave u skladu sa zakonom.
3.8 Kolačići

Kolačići su mali dijelovi podataka koji se pohranjuju na vaše računalo, tablet ili mobitel s ciljem pamćenja postavki individualnih korisnika kako pri ponovnom posjetu web stranice ne bi morali ponovno unositi iste podatke. Kolačići se pohranjuju na pojedinačna računala, tablete ili mobilne telefone pomoću web preglednika. Nisu opasni, ne služe za prikupljanje osjetljivih osobnih podataka, ali su važni za zaštitu privatnosti.

Ako vaš web preglednik koristi kolačiće, pretpostavljamo da se slažete s korištenjem standardnih kolačića na Laganiniju. Ako ne želite koristiti kolačiće, možete ih blokirati putem svog web preglednika.

3.9 Pohrana osobnih podataka

Vaše osobne podatke zadržavamo u elektroničkom obliku sve dok se nudi naša usluga za koju smo dobili vaš pristanak ili dok ne povučete svoj pristanak, ako zakonom nije drugačije određeno. Napominjemo da su vaši osobni podaci potrebni za pružanje naše usluge, kao i za ispunjavanje naših obveza u skladu sa zakonom.

3.10 Je li moguće obrađivati vaše osobne podatke bez pristanka?

Vaše osobne podatke moguće je obrađivati bez vašeg pristanka, ali samo u svrhu pružanja usluga i ispunjavanja zakonskih obveza koje proizlaze iz zakonskih zahtjeva. Zakonitost takve obrade izravno proizlazi iz zakonskih propisa i vaš pristanak za takvu obradu nije potreban.

3.11 Zaštita podataka

Koristimo stroge sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke i spriječili objavu podataka trećim stranama bez vašeg dopuštenja. Uređaji za pohranu podataka koje koristimo pohranjeni su na sigurnom mjestu s ograničenim fizičkim pristupom neovlaštenim osobama, te koristimo firewall i druge mjere zaštite za ograničavanje elektroničkog pristupa. Svi prikupljeni podaci strogo su ograničeni na naše zaposlenike i partnere. Uvijek ćemo vas pitati kada trebamo podatke koji bi vas mogli identificirati. Podaci se čuvaju u razumnom vremenskom razdoblju, tj. onoliko koliko to zahtijeva zakon.

3.12 Kako povući svoj pristanak za obradu osobnih podataka?

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima u bilo kojem trenutku, tj. dobiti od nas potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup vašim osobnim podacima i pravo na dobivanje kopije. Vaše je osobno pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od nas, bez prethodnog objašnjenja i posljedica, ažuriranje, ispravljanje, ograničenje i / ili brisanje vaših osobnih podataka koji su prethodno bili dostavljeni uz vaš pristanak. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja se dogodila do tog trenutka. Također imate pravo žalbe ili pravo žalbe na obradu podataka, kao i pravo na informiranje o kršenju osobnih podataka (ako je primjenjivo).

Pravo na prigovor odnosi se na buduću obradu vaših osobnih podataka koji se koristi za obavještavanje o novostima, vijestima i promocijama. Ako podnesete žalbu, više nećemo obrađivati vaše podatke u gore spomenute svrhe. Ako želite izmijeniti prethodno dostavljene podatke ili želite povući privolu za daljnju obradu vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku putem e-adrese info [@] apartmaninfo.hr ili u pisanom obliku.

3.13 Moram li dati svoje osobne podatke?

Svoje osobne podatke dajete nam dobrovoljno za odabrane usluge koje zahtijevaju pristup osobnim podacima kako bi naša usluga bila moguća. Ako nam ne želite pružiti potrebne podatke, nećete moći koristiti naše usluge.