Felhasználási feltételek & Adatvédelmi irányelvek

A Laganini.com internetes portál tisztelettel és bizalmasan kezeli a weboldal felhasználói személyes adatait, és minden lépést megtesz a személyes adatok biztonságos tárolásának biztosítása érdekében. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további kérdése vagy észrevétele van

Általános feltételek

A Laganini.com internetes portál, valamint az összes kapcsolódó domain és aldomain (a továbbiakban: Laganini) a Zephyr d.o.o. székhelye a Zajčeva ulica 9., Zágráb, bejegyzett Zágrábi Kereskedelmi Bíróság, MBS: 081082682, OIB: 82653467833 (a továbbiakban: „mi” vagy „Zephyr”).

Felhasználó minden olyan személy, aki hozzáfér a Laganini szolgáltatásaihoz és / vagy használja azokat (a továbbiakban: „felhasználó”), és magában foglal olyan nem regisztrált felhasználókat, regisztrált felhasználókat és vállalkozásokat, amelyek szerződéses viszony alapján és / vagy ingyenesen használják a Laganini szolgáltatásait.

A Laganini szolgáltatások köre

A Laganini egy célorientált webhely, amely lehetővé teszi a horvátországi magánszálláshelyek tulajdonosainak vagy a horvátországi magánszállások tulajdonosainak meghatalmazott képviselőinek (a továbbiakban: „házigazda”), hogy az általuk kínált szolgáltatásokat (a továbbiakban: “hirdetés”) közzétegyék a Laganinin. és lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül kommunikáljanak és ügyleteket folytassanak olyan vendégekkel, akik szálláslehetőségeket keresnek Horvátországban.

A Laganini weboldal tulajdonosaként a Zephyr nem birtokol, nem értékesít, nem értékesít, nem kezel, nem kínál vagy nyújt szállásszolgáltatásokat, és a Zephyr sem szervező vagy kiskereskedő utazási csomagokkal. A reklámokért kizárólag a vendéglátók felelnek. Amikor a vendégek foglalnak, elfogadnak vagy fizetnek a foglalásért, közvetlenül a házigazdával kötnek szerződést. Zephyr nem lesz szerződéses fél a házigazdák és a vendégek közötti kapcsolatokban.

A jelen szolgáltatási feltételek és adatvédelmi irányelvek eredeti szövege horvát nyelven készült. A fordítás következetlenségei esetén az eredeti horvát változat az irányadó.

1. Használati feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Szolgáltatási feltételeket (a továbbiakban: Feltételek), mivel azok fontos információkat tartalmaznak az Ön törvényes jogairól és kötelezettségeiről. A Laganini magántulajdon, és a Laganini elérésével vagy használatával vállalja, hogy betartja és betartja ezeket a feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk, módosítsuk vagy frissítsük a szolgáltatási feltételeket és az egyéb üzleti feltételeket.

1.1 Személyes használat

A Laganini csak a következő célokra használható fel: szállás keresése, információk beszerzése a horvátországi szállásról és úti célokról, érdeklődés küldése a házigazdák számára vagy szállásfoglalás. A fentiek kivételével bármilyen más célú felhasználás szigorúan tilos. Kérdések küldésekor az Ön e-mail címét tároljuk az adatbázisunkban, és jogunk van e-maileket küldeni Önnek kereskedelmi célokra. Mindig leiratkozhat erről a szolgáltatásról, és e-mailje törlődik az adatbázisunkból.

1.2 A szállással kapcsolatos információk pontossága és teljessége

A Laganini vagy a Zephyr nem tudja garantálni a Laganinin elérhető leírásokról, árakról, fotókról, videókról, ajánlatokról, utalványokról és egyéb anyagokról szóló információk pontosságát vagy teljességét, amelyeket a házigazdák töltenek ki. A szállással kapcsolatos információk pontossága és teljessége (szállásleírás, árak, foglalások, fotók, foglalási feltételek, rendelkezésre állás) kizárólag annak a személynek a felelőssége, akitől az ilyen tartalom származik (a vendéglátótól vagy a felhasználótól).

Zephyr nem erősítette meg az egyes hirdetések és a közzétett információk pontosságát, ezért a vendégeknek azt javasoljuk, hogy ellenőrizzék a házigazdák által bevitt adatok pontosságát és helyességét, közvetlenül kapcsolatba lépve velük, különösen az előleg befizetése előtt. Zephyr nem vállal felelősséget, ha a szállásra vonatkozó információk nem felelnek meg a tényleges helyzetnek. Laganini csak a Horvát Köztársaságban hirdet szállást.

1.3 Felelősség

A Zephyr nem tehető felelőssé a Laganini használatával okozott veszteségekért vagy károkért. A Zephyr nem köteles visszatérítést vagy kártérítést felajánlani azokért a veszteségekért, amelyeket a vendégek vagy a felhasználók elszenvedhetnek a házigazdák általi befizetések és szállásfoglalások miatt.

Ha harmadik fél kártérítési igényt támaszt a házigazda által biztosított tartalommal kapcsolatban, akkor a házigazda teljes felelősséggel tartozik, valamint kötelessége minden intézkedést megtenni Zephyr ilyen követelésekkel szembeni védelme és védelme érdekében. Abban az esetben, ha a Zephyr anyagi kárt vagy költséget szenved a felhasználó / host által biztosított anyagból és tartalomból, a felhasználó / host vállalja a Zephyr teljes megtérítését.

1.4 Szerzői jog

A Laganini tartalma és szoftvere szerzői jogi védelem alatt áll. Személyes használat kivételével a tartalom előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem használható és nem másolható. Bármely anyag engedély nélküli használata a Laganinin sértheti a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96) rendelkezéseit / 18) és más rendelkezések a Horvát Köztársaságban.

1.5 Linkek harmadik felek webhelyeire

A Laganini tartalmazhat linkeket harmadik felek jogi személyek vagy magánszemélyek webhelyeire. Ezeket a linkeket csak arra használjuk, hogy tájékozódhasson, és a Laganini nem felelős az ezen weboldalak információinak vagy tartalmának pontosságáért. Ha úgy dönt, hogy bármely harmadik fél tulajdonában lévő weboldalhoz hozzáfér, akkor ezt teljes egészében saját felelősségére teszi.

1.6 Vélemények a szállásról

A vendégek és a felhasználók nyilvános véleményt hagyhatnak, és értékelést nyújthatnak be a szállásról. Az értékelések és értékelések tükrözik a vendégek és a felhasználók véleményét, és nem tükrözik Zephyr véleményét. A vélemények és értékelések helytelenek és / vagy félrevezetőek lehetnek, és Zephyr nem ellenőrzi őket.

A vendégek és a felhasználók által benyújtott véleményeknek és értékeléseknek pontosaknak kell lenniük, és nem tartalmazhatnak rágalmazó vagy sértő nyelvet.

A vendéglátóknak tilos bármilyen módon manipulálniuk a véleményeket és értékeléseket, beleértve a harmadik felek utasítását arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet pozitív vagy negatív véleményt írni a Laganinin meghirdetett bármely más szállásukról.

1.7 Más feltételek

A Zephyr bármikor felhatalmazást kap arra, hogy bezárja azon felhasználók számláját, akik megszegik ezeket a szolgáltatási feltételeket, vagy más módon zavarják a Laganini működését. A Zephyr fenntartja a jogot, hogy más intézkedéseket tegyen a felhasználókkal szemben, akik megszegik ezeket a szolgáltatási feltételeket. A felhasználók (vendéglátók és vendégek) és a Zephyr közötti minden kapcsolatra a Horvát Köztársaság törvényei vonatkoznak. Vita esetén a zágrábi bíróság illetékes.

A Laganini felhasználói (vendégek) és a házigazdák közötti üzleti kapcsolatokból eredő minden vitát (félrevezető információkból, helytelen adatokból, árakból, tárgyból, a felhasználóval kapcsolatos információk valódiságából vagy az ajánlat tartalmából adódóan) egymás között kell megoldani. Zephyr nem felelős, és nem tehető felelőssé az ilyen kapcsolatokból eredő bármilyen jellegű károkért.

A Zephyr nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely az elérhetőség megszakadása, a tartalom közzétételének elmulasztása vagy törlése vagy a nyilvánosan elérhető adatokkal való visszaélés következménye lehet.

A Zephyr nem vállal felelősséget a Laganini használatából adódó költségekért - az ilyen típusú költségeket a felhasználók, a vendégek vagy a házigazdák fedezik.

A felhasználók, a vendégek és a házigazdák által közzétett vélemények és megjegyzések a szerzők személyes nézetei, és nem tükrözik a Zephyr és alkalmazottai véleményét.

2. A reklámozás feltételei

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Szolgáltatási feltételeket (a továbbiakban: Feltételek), mivel azok fontos információkat tartalmaznak az Ön törvényes jogairól és kötelezettségeiről. A Laganini magántulajdon, és a Laganini elérésével vagy használatával vállalja, hogy betartja és betartja ezeket a feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk, módosítsuk vagy frissítsük a szolgáltatási feltételeket és az egyéb üzleti feltételeket.

2.1 A szálláshirdetések adatainak pontossága és pontossága

A házigazda a meghirdetett szálláshely tulajdonosa, vagy a tulajdonos meghatalmazott képviselője, és rendelkezik a turistaszállási szolgáltatások nyújtásához szükséges összes dokumentációval.

A Host felelős a termékeinek és szolgáltatásainak a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelő reklámozásáért.

A házigazda teljes felelősséggel tartozik az általa a Laganinin közzétett információkért, anyagokért és tartalmakért, és garantálja azok pontosságát, teljességét és valóságtartalmát, valamint a hirdetett termékek és szolgáltatások minőségét, biztonságát és törvényességét.

A Host felelős továbbá a hirdetések információinak, anyagainak és tartalmának frissítéséért és módosításáért a felhasználói felületen keresztül, ha jelentős különbség van a közzétett tartalom és a tényleges helyzet között.

2.2 Szerzői jog

A Zephyr tiszteletben tartja a szerzői jogi törvényt, és elvárja, hogy a Laganini felhasználói is ezt tegyék. Ha Ön szerzői jog tulajdonosa, vagy felhatalmazást kap arra, hogy a szerzői jog tulajdonosának nevében járjon el, és gyanús szerzői jogsértést állapít meg a Laganini kapcsán, kérjük, jelezze erről, elküldve az értesítését a Zephyr-nek. Az értesítés kézhezvétele után Zephyr megteszi a megfelelő intézkedéseket, beleértve a bejelentett anyag és tartalom eltávolítását Laganiniből.

A házigazda felelős az általa Laganinin közzétett információkért, anyagokért és tartalmakért, beleértve a multimédiás tartalmakat (fotók, videók), és megerősíti, hogy ő a feltöltött tartalom szerzői jogi tulajdonosa.

A Laganini hirdetésének közzétételével a host állandó és ingyenes licencet ad a Laganininek a feltöltött tartalom és anyagok (fotók, videók, szövegek) promóciós célokra történő felhasználására.

A házigazda feltétel nélkül mentesíti Laganinit minden felelősség alól a szerzői jog megsértése miatt, amely az általa feltöltött tartalom és anyagok használatából eredhet.

Abban az esetben, ha a host vagy a felhasználó által feltöltött tartalom és anyagok okozzák a szerzői jogok megsértését, a vitát közvetlenül a szerzői jog tulajdonosa vagy a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy és a felhasználó / host között kell megoldani. A Zephyr nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé a felhasználók vagy a gazdagépek által feltöltött tartalom vagy anyagok által okozott bármilyen kárért. Abban az esetben, ha a Zephyr pénzügyi kárt szenved, vagy bármilyen költség merül fel a felhasználó vagy a gazdagép által biztosított anyagokból és tartalomból, a felhasználó vagy a házigazda vállalja, hogy teljes egészében megtéríti a Zephyr-nek az elszenvedett kárt. A fent említett felelősség-mentesség más olyan tartalmakra és anyagokra is vonatkozik, amelyeket a felhasználó vagy a gazdagép feltöltött a Laganinire (beleértve az érdekes célokat szolgáló tartalmakat és anyagokat).

A felhasználók megértik, hogy a Laganini bármely részéből származó tartalom és anyagok nem reprodukálhatók a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül.

2.3 A be nem jegyzett tevékenységek tilalmáról és megakadályozásáról szóló törvény betartása

A nyilvántartásba nem vett tevékenységek tilalmáról és megakadályozásáról szóló törvény (NN 6/11, 66/19) 7. cikkének (2) bekezdése értelmében az ügyfél (fogadó) köteles a hirdetés megrendelésekor tájékoztatást adni személyazonosságáról, beleértve: i. a jogi személyek felelős személyének neve, címe, OIB, a felelős személy neve és vezetékneve, vagy ii. magánszemélyek neve és vezetékneve, OIB és lakóhely / lakóhely.

Továbbá a nyilvántartásba vétel tilalmáról és megakadályozásáról szóló törvény 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban tilos hirdetést közzétenni, ha az ügyfél (fogadó) nem nyújtja be a 7. cikk (2) bekezdéséből származó adatokat. Ezért, ha a Zephyr nem kapja meg a szükséges adatokat, akkor Zephyr nem teheti közzé a hirdetést a Laganinin.

2.4 Tartalom kezelése a Laganini

A felhasználók számára helyes, teljes és hasznos adatok biztosítása, valamint a Laganini hatékony, megszakítás nélküli hatékony működése érdekében szükség esetén a Laganini rendszergazdái mérlegelési joggal rendelkeznek a hirdetések helyesbítéséhez, módosításához és változtatásához, valamint diszkréciós jogukhoz. hirdetések eltávolítása vagy törlése a Laganini ajánlatából. A Zephyr által engedélyezett rendszergazdák ezt a következő helyzetekben tehetik meg:

 • ha a reklám adatai hiányosak, helytelenek, elavultak vagy félrevezetőek,
 • ha egy hirdetést vagy szállásegységet többször is bevezettek,
 • ha a reklám diszkriminatív, sértő, megengedhetetlen és tiltott anyagokat és tartalmat tartalmaz,
 • amikor egy hirdetés illegális szolgáltatásokat és / vagy szállást hirdet,
 • amikor egy reklám csökkenti a Laganini minőségét és teljesítményét,
 • amikor a reklámban bemutatott tartalom és anyagok nem tükrözik a tényleges helyzetet.

Abban az esetben, ha a Laganini rendszergazdái javítottak, módosítottak, megváltoztattak, eltávolítottak vagy töröltek egy hirdetést, a Zephyr nem tehető felelőssé a gépekkel szemben az okozott közvetlen vagy közvetett károkért, ideértve az esetleges nyereségkiesést is.

2.5 Felelősség

A Zephyr nem tudja garantálni, hogy a Laganini működése zavartalan vagy hibamentes lesz. Abban az esetben, ha a Laganini működése hibák miatt megszakad vagy lelassul, a Zephyr nem tehető felelőssé a házigazdákkal szemben semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ideértve az esetleges nyereségkiesést is.

2.6 A hirdetések megszüntetése

Ha a Zephyr panaszt kap a felhasználóktól vagy a vendégektől, miszerint egy adott reklám esetében a bemutatott tartalom és anyagok nem egyeznek a tényleges helyzettel, vagy ha ismételten panaszt kap a felhasználóktól a gazda ellen, fenntartjuk a jogot a hirdetés eltávolítására és a fiók letiltására értesítés nélkül. Ha egy állomás nem megfelelő anyagot próbál feltölteni az adatbázisba, vagy ismételten visszaél a platformmal, a Zephyr fenntartja a jogot, hogy elutasítsa és törölje az ilyen hirdetést, és nem tehető felelőssé az okozott károkért.

2.7 A hirdetési feltételek változása

A Zephyr fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a Laganini reklámozásának általános feltételeit.

3. Adatvédelmi irányelvek

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Szolgáltatási feltételeket (a továbbiakban: Feltételek), mivel azok fontos információkat tartalmaznak az Ön törvényes jogairól és kötelezettségeiről. A Laganini magántulajdon, és a Laganini elérésével vagy használatával vállalja, hogy betartja és betartja ezeket a feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk, módosítsuk vagy frissítsük a szolgáltatási feltételeket és az egyéb üzleti feltételeket.

3.1 A személyes adatok felhasználása

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az adatvédelmi irányelveket. Személyes adatait felhasználhatjuk, miután meglátogatta, regisztrálta magát, vagy a Laganini szolgáltatásait használja, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel a szolgáltatásainkról alkotott véleményével kapcsolatban, és néha tájékoztassuk Önt az általunk kínált frissítésekről, promóciókról, hírekről és új szolgáltatásokról. Miután megkaptuk az Ön engedélyét, felhasználhatjuk személyes adatait arra is, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel az általunk kínált egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban.

3.2 Adatfeldolgozás kezelő

A feldolgozás vezetője Zephyr. Adatokat gyűjtünk a természetes személyek személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a hatályon kívül helyezésről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően. 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) és más vonatkozó jogi keretekkel összhangban.

Ügyfeleink adatait külön felelősséggel kezeljük, és törekszünk a személyes adatok törvényes és átlátható feldolgozására, ügyelve arra, hogy csak arra jogosult személyek férhessenek hozzá, és hogy az arra jogosult személyek megvédjék őket, és csak jóváhagyott célokra használják fel a előírások.

3.3 Kérések küldése (vendégek)

Miután megkeresést küldött a fogadónak, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait elosztjuk a fogadónak, aki ezt követően közvetlenül felveheti Önnel a kapcsolatot, hogy termékét vagy szolgáltatását felajánlja. Ezenkívül közvetlenül tőlünk is kaphat e-mailt az Ön számára érdekes szálláshelyek listájával. Eseti e-maileket is kaphat tőlünk, de bármikor leiratkozhat erről a szolgáltatásról, ha az egyes általunk küldött e-mailek végén található linken a „leiratkozás” gombra kattint.

3.4 Kérdések fogadása (házigazdák)

A felhasználói felület információkat tartalmaz azokról a vendégekről, akik kérdést küldtek vagy szállást keresnek. A vendégekkel kapcsolatos információkat, amelyeket a vendéglátó közvetlenül a vendégtől kap a felhasználói felületen vagy e-mailben, csak olyan szállásszolgáltatások kínálására lehet felhasználni, amelyeket a vendéglátó a Laganinin hirdet. Tilos más ajánlatokkal kapcsolatba lépni a vendéggel, vagy elmenteni az adatait, hogy a jövőben kapcsolatba léphessen vele.

3.5 Összegyűjtött adatok

Azért vesszük figyelembe az Ön személyes adatait, hogy olyan hirdetési szolgáltatást nyújtsunk, amely iránt a házigazdák érdeklődést mutattak a regisztrációs űrlap kitöltésével. Az adatokat a következő célokra használhatjuk fel:

 • Hírek, frissítések, értesítések és promóciók küldése (leiratkozás lehetséges az e-mailes kérelem elküldésével az info [@] apartmaninfo.hr címre vagy az egyes általunk küldött e-mailek alján található linkre kattintva a „leiratkozás” gombra.
 • Segíteni szolgáltatásaink fejlesztésében és fejlesztésében
 • Számlázási és számviteli célok a jogszabályi előírásoknak megfelelően
3.6 Mely személyes adatokat kezelik?

A házigazdák, a vendégek és a felhasználók magánszférája rendkívül fontos számunkra, ezért soha nem élünk vissza vagy fogunk visszaélni a Laganinin önként közzétett adatokkal. Zephyr köteles tiszteletben tartani a Laganini szolgáltatások házigazdáinak, vendégeinek és felhasználói névtelenségét és magánéletét.
A Laganini szolgáltatások házigazdái, vendégei és felhasználói egyetértenek abban, hogy a Zephyr a következő személyes adatokat gyűjtheti:

 • Név és vezetéknév
 • Cím
 • Telefonszámok
 • E-mail cím
 • OIB
 • Profilkép
 • Fotók a szállásról és a szállásegységekről
 • A szállás leírása
 • További személyes adatok (közösségi média profilok, linkek a weboldalra)
 • További információk a termékekről és szolgáltatásokról (árlista, különleges ajánlatok, foglalási feltételek, leírás)
3.7 Ki férhet hozzá az Ön adataihoz?

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Ön személyes adatai rendkívül fontosak számunkra, ezért üzleti tevékenységünket teljes mértékben összehangoltuk a GDPR szabályaival, és az Ön által korábban átadott személyes adatokat a rendeletek követelményeinek megfelelően tároltuk. Gondosan választjuk meg partnereinket, hogy megakadályozzuk az adatokhoz való illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, valamint az adatokkal való visszaélést. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a harmadik feleket, akik hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz az általunk kínált szolgáltatás jellege alapján:

 • olyan vendégek, akik érdeklődést mutattak a Laganinin hirdetett szállásszolgáltatása iránt;
 • vendéglátók, akik megkapták az Ön szálláslehetőségével kapcsolatos megkeresését;
 • meghatalmazott személyek, akik hosting és karbantartási szolgáltatásokat nyújtanak számunkra a Laganini számára, vagy olyan technológiai megoldások szolgáltatói, akiket szolgáltatásaink nyújtására használunk;
 • személyek, akik biztonságot nyújtanak számunkra;
 • a Laganini többi felhasználója (a hirdetésben közzétett adatokért);
 • alkalmazottak vagy üzleti partnerek;
 • kivételes esetekben és csak hivatalos kérelemre lehet az adatokat a törvénynek megfelelően benyújtani az adóigazgatási szervekhez.
3.8 Cookie-k

A cookie-k kis adatok, amelyeket az Ön számítógépén, táblagépén vagy mobiltelefonján tárolnak, hogy emlékezzenek az egyes felhasználók beállításaira, így a webhely újbóli látogatása során nem szükséges ugyanazokat az adatokat újra megadni. A sütiket webböngésző segítségével egyedi számítógépeken, táblagépeken vagy mobiltelefonokon tárolják. Nem veszélyesek, nem szolgálnak érzékeny személyes adatok gyűjtésére, de fontosak a magánélet védelme szempontjából.

Ha webböngészője sütiket használ, akkor feltételezzük, hogy Ön beleegyezik a Laganini szabványos sütik használatába. Ha nem akar sütiket használni, letilthatja azokat a webböngészőjén keresztül.

3.9 A személyes adatok tárolása

Az Ön személyes adatait mindaddig elektronikus formában tároljuk, amíg a szolgáltatásunkat felajánljuk, amelyhez hozzájárulásunkat megkaptuk, vagy amíg visszavonja beleegyezését, hacsak a törvény másként nem rendelkezik. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön személyes adatai szolgáltatásunk nyújtásához, valamint a törvényekkel összhangban lévő kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek.

3.10 Feldolgozható-e személyes adatai beleegyezés nélkül?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezése nélkül lehetséges, de csak a szolgáltatások nyújtása és a jogi követelményekből eredő jogi kötelezettségek teljesítése céljából. Az ilyen adatkezelés jogszerűsége közvetlenül a jogi szabályozásból származik, és az ilyen adatkezeléshez nem szükséges hozzájárulása.

3.11 Adat védelem

Szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, és megakadályozzuk az adatok harmadik félnek történő kiadását az Ön engedélye nélkül. A harmadik felektől származó adattároló eszközöket biztonságos helyen tárolják, illetéktelen személyek számára korlátozott fizikai hozzáféréssel. Tűzfalat és más biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az elektronikus hozzáférés korlátozására. Minden összegyűjtött adat szigorúan csak munkatársainkra és partnereinkre korlátozódik. Mindig megkérdezzük Önt, ha olyan adatokra van szükségünk, amelyek azonosíthatják Önt. Az adatokat ésszerű ideig - mindaddig, amíg a törvény előírja - megőrzik.

3.12 Hogyan vonhatja vissza hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához?

Önnek joga van bármikor hozzáférni személyes adataihoz, és megerősítést kérni tőlünk arról, hogy személyes adatait feldolgozták-e, és ha ilyen személyes adatokat kezelnek, akkor hozzáférhet az Ön személyes adataihoz, és joga van másolatot szerezni.

Az Ön személyes joga, hogy bármikor, előzetes magyarázat és következmények nélkül kérje tőlünk az Ön hozzájárulásával korábban megadott személyes adatainak frissítését, helyesbítését, korlátozását és / vagy törlését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés addig a jogszerűségét. Önnek joga van panaszt tenni vagy panaszt tenni az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint joga van tájékoztatást kapni a személyes adatok megsértéséről (ha van ilyen). A panaszhoz való jog az Ön személyes adatainak jövőbeni feldolgozására vonatkozik, amelyet arra használnak, hogy tájékoztasson a frissítésekről, hírekről és promóciókról. Ha panaszt emel, akkor a továbbiakban nem dolgozzuk fel adatait a fent említett célokból.

Ha módosítani kívánja a korábban benyújtott adatokat, vagy vissza kívánja vonni beleegyezését személyes adatainak további feldolgozásához, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az e-mail info [@] apartmaninfo.hr e-mailben vagy írásos formában.

3.13 Meg kell adnom a személyes adataimat?

Ön személyes adatait önként adja át nekünk olyan kiválasztott szolgáltatásokhoz, amelyekhez szolgáltatásunk lehetővé tétele érdekében személyes adatokhoz kell hozzáférni. Ha nem kívánja megadni nekünk a szükséges adatokat, akkor nem tudja használni szolgáltatásainkat.