Pogoji uporabe & Politika zasebnosti

Spletni portal Laganini.com osebne podatke uporabnikov tega spletnega mesta obravnava spoštljivo in zaupno ter sprejema vse ukrepe za varno shranjevanje osebnih podatkov. Če imate dodatna vprašanja ali komentarje, nas kontaktirajte

Splošni pogoji

Spletni portal Laganini.com in vse sorodne domene in poddomene (v nadaljevanju: “Laganini”) so v lasti podjetja Zephyr d.o.o. s sedežem na Zajčevoj ulici 9, Zagreb, registrirano na Trgovskem sodišču v Zagrebu, MBS: 081082682, OIB: 82653467833 (v nadaljevanju: „mi“ ali „Zephyr“).

Uporabnik je vsaka oseba, ki dostopa in / ali uporablja storitve Laganini (v nadaljnjem besedilu: “uporabnik”) in vključuje neregistrirane uporabnike, registrirane uporabnike in podjetja, ki uporabljajo storitve Laganini na podlagi pogodbenega razmerja in / ali brezplačno.

Obseg storitev Laganini

Laganini je destinacijsko usmerjeno spletno mesto, ki lastnikom zasebnih nastanitev na Hrvaškem ali pooblaščenim predstavnikom lastnikov zasebnih nastanitev na Hrvaškem (v nadaljnjem besedilu: "gostitelj") omogoča objavljanje storitev, ki jih ponujajo na Laganini (v nadaljevanju: "oglas") in jim omogoča neposredno komunikacijo in transakcije z gosti, ki želijo rezervirati nastanitvene storitve na Hrvaškem.

Ker je lastnik spletnega mesta Laganini, Zephyr ni lastnik, prodaja, preprodaja, upravlja, ponuja ali dobavlja nobenih nastanitvenih storitev, prav tako pa tudi ni organizator ali prodajalec potovalnih paketov. Gostitelji so izključno odgovorni za svoje oglase. Ko gost rezervira, sprejme ali plača rezervacijo, sklene pogodbo neposredno z gostiteljico. Zephyr ne postane pogodbena stranka v nobenem odnosu med gostitelji in gosti.

Izvirno besedilo teh pogojev storitev in pravilnikov o zasebnosti je v hrvaščini. V primeru neskladnosti v tem prevodu bo prevladala izvirna različica v hrvaškem jeziku.

1. Pogoji uporabe

Prosimo, pozorno preberite te pogoje storitve (v nadaljevanju: »pogoji”), saj vsebujejo pomembne informacije o vaših zakonskih pravicah in obveznostih. Laganini je zasebna lastnina in z dostopom do Laganinija ali z njegovo uporabo se strinjate, da boste spoštovali in se zavezali tem pogojem. Pridržujemo si pravico do spremembe, spreminjanja ali posodabljanja pogojev storitve in drugih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

1.1 Osebna uporaba

Laganini se lahko uporablja samo za naslednje namene: iskanje nastanitve, pridobivanje informacij o nastanitvi in destinacijah na Hrvaškem, pošiljanje poizvedb gostiteljem ali rezervacija nastanitve. Uporaba za kateri koli drug namen, razen zgoraj omenjenega, je strogo prepovedana. Pri pošiljanju poizvedb bo vaš e-poštni naslov shranjen v naši zbirki podatkov in imamo pravico, da vam pošiljamo e-pošto v komercialne namene. Od te storitve se lahko vedno odjavite in vaš e-poštni naslov bo izbrisan iz naše baze podatkov.

1.2 Natančnost in popolnost informacij o nastanitvenih storitvah

Laganini ali Zephyr ne moreta jamčiti za točnost ali popolnost informacij o opisih, cenah, fotografijah, videoposnetkih, ponudbah, bonih in drugem gradivu, ki je na voljo na Laganiniju in jih izpolnijo gostitelji. Za točnost in popolnost informacij o nastanitvi (opis nastanitve, cene, rezervacije, fotografije, pogoji rezervacije, razpoložljivost) je izključno odgovorna oseba, od katere izvira taka vsebina (od gostitelja ali uporabnika). Zephyr ni potrdil točnosti vsakega oglasa in objavljenih informacij, zato gostom svetujemo, da preverijo točnost in pravilnost podatkov, ki jih vnesejo gostitelji, tako da se obrnejo neposredno nanje, zlasti pred plačilom varščine. Zephyr ne odgovarja, če podatki o nastanitvi ne ustrezajo dejanskemu stanju. Laganini oglašuje samo nastanitve v Republiki Hrvaški.

1.3 Odgovornost

Zephyr ne more biti odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, povzročeno z uporabo Laganinija. Zephyr ni dolžan ponuditi povračila ali nadomestila za izgube, ki bi jih gostje ali uporabniki lahko utrpeli zaradi plačil in rezervacije nastanitve od gostiteljev.

V primeru zahtevka tretje osebe za odškodnino v zvezi z vsebino, ki jo zagotovi gostitelj, nosi gostitelj polno odgovornost, pa tudi obveznost, da sprejme vse ukrepe za zaščito in zaščito Zephyrja pred takimi zahtevki. V primeru, da Zephyr utrpi finančno škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi gradiva in vsebine, ki jo je zagotovil uporabnik / gostitelj, se uporabnik / gostitelj strinja, da bo Zephyrju v celoti povrnil stroške.

1.4 Avtorske pravice

Vsebina in programska oprema na Laganini sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Vsebine razen za osebno uporabo ni mogoče uporabljati ali kopirati brez predhodnega pisnega soglasja. Vsaka nepooblaščena uporaba kakršnih koli materialov na Laganiniju lahko krši določbe zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96 / 18) in drugi predpisi v Republiki Hrvaški.

1.5 Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Laganini lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb. Te povezave se uporabljajo samo za vas, Laganini pa ni odgovoren za točnost informacij ali vsebine teh spletnih mest. Če se odločite za dostop do katerega koli spletnega mesta v lasti tretje osebe, to storite v celoti na lastno odgovornost.

1.6 Ocene nastanitve

Gostje in uporabniki lahko pustijo javni pregled in predložijo oceno nastanitve. Ocene in ocene odražajo mnenje gostov in uporabnikov ter ne odražajo mnenja Zephyrja. Ocene in ocene so lahko napačne in / ali zavajajoče in jih Zephyr ne preveri.

Mnenja in ocene, ki jih predložijo gostje in uporabniki, morajo biti točni in ne smejo vsebovati obrekovalnega ali žaljivega jezika.

Gostiteljem je prepovedano na kakršen koli način manipulirati s pregledi in ocenami, vključno z navodili tretjim osebam, kako napisati pozitivno ali negativno mnenje o svoji ali kateri koli drugi nastanitvi, oglaševani na Laganiniju.

1.7 Drugi pogoji

Zephyr je kadar koli pooblaščen, da zapre račun uporabnikov, ki kršijo te pogoje storitve ali kako drugače motijo delovanje Laganinija.

Zephyr si prav tako pridržuje pravico do drugih ukrepov proti uporabnikom, ki kršijo te pogoje storitve. Za vse odnose med uporabniki (gostitelji in gosti) in podjetjem Zephyr veljajo zakoni Republike Hrvaške. V primeru spora je pristojno sodišče v Zagrebu.

Vsi spori, ki izhajajo iz poslovnih odnosov med uporabniki Laganini (gostje) in gostitelji (ki izhajajo iz zavajajočih informacij, napačnih podatkov, cen, predmeta, resničnosti informacij o uporabniku ali vsebine ponudbe), se rešujejo med njima. Zephyr ni odgovoren in ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz takšnih odnosov.

Zephyr ni odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi prekinitve razpoložljivosti, neobjavljanja ali brisanja vsebine ali zlorabe javno dostopnih podatkov.

Zephyr ni odgovoren za kakršne koli stroške, ki bi lahko nastali zaradi uporabe Laganinija - vse tovrstne stroške krijejo uporabniki, gostje ali gostitelji.

Mnenja in komentarji, ki jih objavijo uporabniki, gostje in gostitelji, so osebni pogledi avtorjev in ne odražajo stališč podjetja Zephyr in njegovih zaposlenih.

2. Pogoji oglaševanja

Prosimo, pozorno preberite te pogoje storitve (v nadaljevanju: »pogoji”), saj vsebujejo pomembne informacije o vaših zakonskih pravicah in obveznostih. Laganini je zasebna lastnina in z dostopom do Laganinija ali z njegovo uporabo se strinjate, da boste spoštovali in se zavezali tem pogojem. Pridržujemo si pravico do spremembe, spreminjanja ali posodabljanja pogojev storitve in drugih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

2.1 Natančnost in verodostojnost podatkov o oglasih za namestitev

Gostitelj je lastnik oglaševanega nastanitvenega objekta ali pooblaščeni zastopnik lastnika in ima vso dokumentacijo, potrebno za opravljanje turističnih nastanitvenih storitev.

Gostitelj je odgovoren za oglaševanje svojih izdelkov in storitev v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Gostitelj je v celoti odgovoren za informacije, gradiva in vsebine, ki jih je objavil na Laganiniju, in zagotavlja njihovo natančnost, popolnost in resničnost ter kakovost, varnost in zakonitost oglaševanih izdelkov in storitev.

Gostitelj je odgovoren tudi za posodabljanje in spreminjanje informacij, gradiv in vsebine njihovega oglasa prek uporabniškega vmesnika, če obstaja velika razlika med objavljeno vsebino in dejanskim stanjem.

2.2 Avtorske pravice

Zephyr spoštuje zakon o avtorskih pravicah in od uporabnikov Laganinija pričakuje, da storijo enako. Če ste lastnik avtorskih pravic ali ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic in ugotovite sumljivo kršitev avtorskih pravic v Laganiniju, o tem prijavite, tako da pošljete svoje obvestilo podjetju Zephyr. Po prejemu obvestila bo Zephyr izvedel ustrezne ukrepe, vključno z odstranitvijo prijavljenega gradiva in vsebine iz Laganinija.

Gostitelj je odgovoren za informacije, gradiva in vsebine, ki jih je objavil na Laganiniju, vključno z večpredstavnostnimi vsebinami (fotografije, videoposnetki), in potrjuje, da je lastnik avtorskih pravic naloženih vsebin.

Z objavo oglasa na Laganiniju gostitelj trajno in brezplačno daje Laganini licenco za uporabo naložene vsebine in gradiv (fotografij, video posnetkov, besedil) v promocijske namene.

Gostitelj Laganinija brezpogojno odvezuje odgovornosti za kršitev avtorskih pravic, ki lahko nastane zaradi uporabe vsebin in materialov, ki jih je naložil.

V primeru spora zaradi kršitve avtorskih pravic, ki ga povzročijo vsebine in gradiva, ki jih je naložil gostitelj ali uporabnik, se spor reši neposredno med imetnikom avtorskih pravic ali osebo, pooblaščeno za delovanje v imenu imetnika avtorskih pravic in uporabnikom / gostiteljem. Zephyr ni odgovoren in ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, ki je posledica vsebine ali gradiva, ki so ga naložili uporabniki ali gostitelji. V primeru, da Zephyr utrpi finančno škodo ali kakršne koli stroške, ki izhajajo iz materialov in vsebin, ki jih zagotovi uporabnik ali gostitelj, se uporabnik ali gostitelj strinja, da bo Zephyrju povrnil škodo v celoti. Zgoraj navedeno sprostitev odgovornosti velja tudi za druge vsebine in gradiva, ki jih je uporabnik ali gostitelj naložil na Laganini (vključno z vsebino in gradivi, ki vas zanimajo).

Uporabniki razumejo, da vsebine in materialov iz katerega koli dela Laganinija ni dovoljeno reproducirati brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

2.3 Skladnost z zakonom o prepovedi in preprečevanju neregistriranih dejavnosti

V skladu s členom 7 (2) zakona o prepovedi in preprečevanju neregistriranih dejavnosti (NN 6/11, 66/19) je stranka (gostitelj) pri naročilu oglasa dolžna navesti podatke o svoji identiteti, vključno z: (i) ime podjetja, naslov, OIB, ime in priimek odgovorne osebe za pravne osebe oz (ii) ime in priimek, OIB in prebivališče / prebivališče za fizične osebe.

Poleg tega je v skladu s tretjim odstavkom 7. člena zakona o prepovedi in preprečevanju neregistrirane dejavnosti prepovedano objavljati oglase, če stranka (gostitelj) ne predloži podatkov iz drugega odstavka 7. člena. Če torej Zephyr ne prejme zahtevanih podatkov, Zephyr ne sme objaviti oglasa na Laganiniju.

2.4 Upravljanje vsebine na Laganiniju

Da bi zagotovili pravilne, popolne in uporabne podatke za uporabnike ter omogočili učinkovito delovanje Laganinija brez prekinitev, po potrebi imajo skrbniki Laganini diskrecijsko pravico do popravkov, sprememb in sprememb oglasov ter pravico do diskrecije. odstraniti ali izbrisati oglase iz Laganinijeve ponudbe. Skrbniki, ki jih pooblasti Zephyr, lahko to storijo v naslednjih primerih:

 • kadar so podatki oglasa nepopolni, napačni, zastareli ali zavajajoči,
 • kadar je bil en oglas ali nastanitvena enota vpisan več kot enkrat,
 • kadar oglas vsebuje diskriminatorne, žaljive, nedopustne in prepovedane materiale in vsebino,
 • kadar oglas oglašuje nezakonite storitve in / ali nastanitev,
 • ko oglas zmanjša kakovost in delovanje Laganinija,
 • kadar vsebina in materiali, predstavljeni v oglasu, ne odražajo dejanskega stanja.

V primeru, da so skrbniki podjetja Laganini oglas popravili, spremenili, spremenili, odstranili ali izbrisali, Zephyr ne more biti odgovoren gostiteljem za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, vključno z morebitno izgubo dobička.

2.5 Odgovornost

Zephyr ne more zagotoviti, da bo delovanje Laganinija potekalo nemoteno ali brez napak. V primeru, da bo delovanje Laganinija zaradi napak prekinjeno ali upočasnjeno, Zephyr ne bo odgovoren za neposredno ali posredno škodo, vključno z morebitno izgubo dobička.

2.6 Prenehanje oglasov

Če Zephyr prejme pritožbe uporabnikov ali gostov, da se v primeru določenega oglasa predstavljena vsebina in materiali ne ujemajo z dejanskim stanjem, ali če večkrat prejme pritožbe uporabnikov proti gostitelju, si pridržujemo pravico, da oglas odstranimo in onemogočimo račun takega gostitelja brez predhodnega obvestila. Če gostitelj poskuša naložiti neprimerno gradivo v bazo podatkov ali večkrat zlorabi platformo, si Zephyr pridržuje pravico, da tak oglas zavrne in izbriše in ne more biti odgovoren za povzročeno škodo.

2.7 Spremembe pogojev oglaševanja

Zephyr si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev oglaševanja na Laganiniju brez predhodnega obvestila.

3. Pravilnik o zasebnosti

Prosimo, pozorno preberite te pogoje storitve (v nadaljevanju: »pogoji”), saj vsebujejo pomembne informacije o vaših zakonskih pravicah in obveznostih. Laganini je zasebna lastnina in z dostopom do Laganinija ali z njegovo uporabo se strinjate, da boste spoštovali in se zavezali tem pogojem. Pridržujemo si pravico do spremembe, spreminjanja ali posodabljanja pogojev storitve in drugih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

3.1 Uporaba osebnih podatkov

Prosimo, pozorno preberite te pravilnike o zasebnosti. Vaše osebne podatke lahko uporabimo po tem, ko obiščete, se registrirate ali uporabite storitve Laganini, da vas pokličemo za mnenje o naših storitvah in včasih za obveščanje o posodobitvah, promocijah, novostih in novih storitvah, ki jih ponujamo. Ko pridobimo vaše dovoljenje, lahko vaše osebne podatke uporabimo tudi za stik z vami glede drugih storitev, ki jih ponujamo.

3.2 Upravitelj obdelave podatkov

Vodja obdelave je Zephyr. Podatke zbiramo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktivo 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in v skladu z drugim ustreznim pravnim okvirom.

Podatke svojih strank obdelujemo s posebno odgovornostjo in si prizadevamo za zakonito in pregledno obdelavo osebnih podatkov, pri čemer skrbimo, da imajo dostop do njih samo pooblaščene osebe in jih pooblaščene osebe varujejo in uporabljajo samo za odobrene namene v skladu z predpisi.

3.3 Pošiljanje povpraševanja (gostje)

Po pošiljanju poizvedbe gostitelju bodo vaši osebni podatki, navedeni v kontaktnem obrazcu, razdeljeni gostitelju, ki se nato lahko obrne neposredno na vas in ponudi svoj izdelek ali storitev. Prav tako lahko neposredno od nas prejmete e-pošto s seznamom nastanitev, ki bi vas lahko zanimale. Od nas lahko prejemate tudi občasna e-poštna sporočila, vendar se lahko vedno odjavite od te storitve, tako da kliknete »odjavi” na povezavi na dnu vsakega e-poštnega sporočila, ki smo ga poslali.

3.4 Prejem povpraševanja (gostitelji)

Uporabniški vmesnik vsebuje informacije o gostih, ki so poslali povpraševanje ali iščejo nastanitev. Podatki o gostu, ki jih gostitelj prejme neposredno od gosta prek uporabniškega vmesnika ali po e-pošti, se lahko uporabljajo samo za ponujanje nastanitvenih storitev, ki jih gostitelj oglašuje na Laganiniju. Gosta ni dovoljeno kontaktirati z drugimi ponudbami ali shraniti njegovih / njenih podatkov, da bi ga pozneje lahko kontaktiral.

3.5 Zbrani podatki

Razlog, zakaj vzamemo vaše osebne podatke, je zagotavljanje oglaševalske storitve, za katero so gostitelji izrazili zanimanje z izpolnitvijo obrazca za registracijo. Podatke lahko uporabimo za naslednje namene:

 • Pošiljanje novic, posodobitev, obvestil in promocij (odjava je možna tako, da zahtevo pošljete na info [@] apartmaninfo.hr ali s klikom na „odjava“ na povezavi na dnu vsakega e-poštnega sporočila, ki ga pošljemo mi)
 • Za pomoč pri razvoju in izboljšanju naših storitev
 • Računi in računovodski nameni v skladu z zakonskimi zahtevami
3.6 Kateri osebni podatki se obdelujejo?

Zasebnost gostiteljev, gostov in uporabnikov je za nas izredno pomembna, zato podatkov, ki so bili prostovoljno objavljeni na Laganiniju, nikoli ne bomo zlorabili ali jih bomo zlorabili. Zephyr se zavezuje, da bo spoštoval anonimnost in zasebnost gostiteljev, gostov in uporabnikov storitev Laganini.
Gostitelji, gostje in uporabniki storitev Laganini se strinjajo, da lahko Zephyr zbira naslednje osebne podatke:

 1. Ime in priimek
 2. Naslov
 3. Telefonske številke
 4. E-poštni naslov
 5. OIB
 6. Fotografija profila
 7. Fotografije nastanitvenega objekta in namestitvenih enot
 8. Opis nastanitvenega objekta
 9. Dodatni osebni podatki (profili v družabnih omrežjih, povezave do spletnega mesta)
 10. Dodatne informacije o izdelkih in storitvah (cenik, posebne ponudbe, pogoji rezervacije, opis)
3.7 Kdo ima dostop do vaših podatkov?

Radi bi poudarili, da je vaša zasebnost za nas izredno pomembna, zato smo svoje poslovanje v celoti uskladili s pravili GDPR, osebni podatki, ki ste nam jih predhodno posredovali, pa so bili shranjeni v skladu z zahtevami predpisov. Skrbno izbiramo svoje partnerje, da preprečimo nepooblaščen ali nenamerni dostop do vaših podatkov ter morebitno zlorabo podatkov. Tretje osebe, ki imajo lahko dostop do vaših osebnih podatkov glede na naravo storitve, ki jo ponujamo, so navedene spodaj:

 • gostje, ki so izrazili zanimanje za vašo nastanitveno storitev, ki se oglašuje na Laganiniju;
 • gostitelji, ki so prejeli vaše povpraševanje za nastanitvene storitve;
 • pooblaščene osebe, ki nam zagotavljajo storitve gostovanja in vzdrževanja za Laganini ali ponudnike tehnoloških rešitev, ki jih uporabljamo za zagotavljanje naših storitev;
 • osebe, ki nam zagotavljajo varnostno zaščito;
 • drugi uporabniki Laganinija (za podatke, objavljene v oglasu);
 • zaposleni ali poslovni partnerji;
 • v izjemnih primerih in samo na uradno zahtevo se lahko podatki predložijo organom davčne uprave v skladu z zakonom.
3.8 Piškotki

Piškotki so majhni koščki podatkov, ki so shranjeni v vašem računalniku, tabličnem računalniku ali mobilnem telefonu z namenom, da si zapomnijo nastavitve posameznih uporabnikov, tako da pri ponovnem obisku spletnega mesta ni treba znova vnašati istih podatkov. Piškotki se shranjujejo v posameznih računalnikih, tabličnih računalnikih ali mobilnih telefonih s pomočjo spletnega brskalnika. Niso nevarni, ne služijo zbiranju občutljivih osebnih podatkov, so pa pomembni za zaščito zasebnosti.

Če vaš spletni brskalnik uporablja piškotke, predvidevamo, da se strinjate z uporabo standardnih piškotkov na Laganini. Če ne želite uporabljati piškotkov, jih lahko blokirate prek spletnega brskalnika.

3.9 Shranjevanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo v elektronski obliki, dokler je ponujena naša storitev, za katero smo prejeli vaše soglasje, ali dokler svoje soglasje ne umaknete, če zakon ne določa drugače. Upoštevajte, da so vaši osebni podatki potrebni za zagotavljanje naše storitve in za izpolnjevanje naših obveznosti v skladu z zakonodajo.

3.10 Ali je mogoče vaše osebne podatke obdelovati brez privolitve?

Vaše osebne podatke lahko obdelujete brez vašega soglasja, vendar le za namene zagotavljanja storitev in izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih zahtev. Zakonitost takšne obdelave izhaja neposredno iz zakonskih predpisov in vaše soglasje za takšno obdelavo ni potrebno.

3.11 Zaščita podatkov

Stroge varnostne ukrepe uporabljamo za zaščito vaših osebnih podatkov in preprečevanje razkritja podatkov tretjim osebam brez vašega dovoljenja. Naprave za shranjevanje podatkov, ki jih uporabljamo od tretjih oseb, so shranjene na varnem mestu z omejenim fizičnim dostopom nepooblaščenim osebam, za omejevanje elektronskega dostopa pa uporabljamo požarni zid in druge varnostne ukrepe. Vsi zbrani podatki so strogo omejeni na naše zaposlene in partnerje. Vedno vas bomo vprašali, kdaj potrebujemo podatke, ki bi vas lahko identificirali. Podatki se hranijo v razumnem časovnem obdobju - kolikor zahteva zakon.

3.12 Kako umakniti soglasje za obdelavo osebnih podatkov?

Imate pravico dostopati do svojih osebnih podatkov kadar koli in od nas prejeti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če se ti osebni podatki obdelujejo, dostop do vaših osebnih podatkov in pravico do pridobitve kopije.

Vaša osebna pravica je, da kadar koli od nas zahtevate, da brez predhodne razlage in posledic posodobimo, popravimo, omejimo in / ali izbrišemo svoje osebne podatke, ki so bili predhodno posredovani z vašim soglasjem. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je potekala do takrat. Prav tako imate pravico do pritožbe ali pravico do pritožbe glede obdelave podatkov, pa tudi pravico do obveščenosti o kršitvah osebnih podatkov (če je primerno).

Pravica do pritožbe se nanaša na prihodnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, ki se uporablja za obveščanje o posodobitvah, novostih in promocijah. Če vložite pritožbo, ne bomo več obdelovali vaših podatkov za zgoraj navedene namene. Če želite spremeniti predhodno predložene podatke ali želite umakniti soglasje za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, nas lahko kadar koli kontaktirate preko e-pošte info [@] apartmaninfo.hr ali v pisni obliki.

3.13 Ali moram dati svoje osebne podatke?

Svoje osebne podatke nam posredujete prostovoljno za izbrane storitve, ki zahtevajo dostop do osebnih podatkov, da je naša storitev mogoča. Če nam ne želite posredovati zahtevanih podatkov, ne boste mogli uporabljati naših storitev.