Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov

Webový portál Laganini.com zaobchádza s osobnými informáciami používateľov tejto webovej stránky s rešpektom a dôvernosťou a podniká všetky kroky na zaistenie bezpečného uloženia osobných údajov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás

Všeobecné podmienky

Webový portál Laganini.com a všetky súvisiace domény a subdomény: www.apartmaninfo.hr, www.private-apartments-croatia.com, www.unterkunft-in-kroatien.de, www.ferienwohnungen-kroatien.at, www.dovolena-ubytovani-chorvatsko.cz, www.apartamenty-chorwacja.com.pl, www.apartmaji-hrvaska.si, www.appartamenti-in-croazia.it, www.horvatorszag-szallas.com, www.dovolenka-apartmany-chorvatsko.com, www.vacances-croatie.fr, www.accommodatie-kroatie.nl, www.lagenheterkroatien.se, www.leiligheterkroatia.com (ďalej len „Laganini“) vlastní spoločnosť Zephyr d.o.o. so sídlom Zajčeva ulica 9, Záhreb, zapísaná na Obchodnom súde v Záhrebe, MBS: 081082682, OIB: 82653467833 (ďalej len „my“ alebo „Zephyr“).

Užívateľ je každá osoba, ktorá pristupuje a/alebo využíva služby od Laganini (ďalej len: „užívateľ“) a zahŕňa neregistrovaných používateľov, registrovaných používateľov, fyzické a/alebo právnické osoby, ktoré využívajú služby od Laganini na základe zmluvného vzťahu a/alebo bezplatne.
Každý používateľ, ktorý pristupuje a/alebo používa služby od spoločnosti Laganini, akceptuje Podmienky používania, Podmienky inzercie a Zásady ochrany osobných údajov popísané nižšie.

Rozsah služieb Laganini

Laganini je cieľovo orientovaná webová stránka, ktorá umožňuje majiteľom súkromného ubytovania v Chorvátsku alebo oprávneným zástupcom majiteľov súkromného ubytovania v Chorvátsku (ďalej len „hostiteľ“) zverejniť služby, ktoré ponúkajú na Laganini (ďalej len „reklama“). a umožňuje im komunikovať a obchodovať priamo s hosťami, ktorí hľadajú rezerváciu ubytovacích služieb v Chorvátsku.

Zephyr ako vlastník webovej stránky Laganini nevlastní, nepredáva, nepredáva, nespravuje, neponúka ani neposkytuje žiadne ubytovacie služby, ani nie je organizátorom ani maloobchodníkom cestovných balíkov. Za ich reklamu nesie výhradnú zodpovednosť hostiteľ. Keď hostia uskutočňujú, prijímajú alebo platia rezervácie, uzatvárajú zmluvy priamo s hostiteľom. Spoločnosť Zephyr sa nestáva zmluvnou stranou v žiadnom vzťahu medzi hostiteľmi a hosťami.

Originálne znenie týchto podmienok služieb a zásad ochrany osobných údajov je v chorvátčine. V prípade nezrovnalostí v tomto preklade bude rozhodujúce znenie v chorvátskom jazyku.

1. Podmienky používania

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky služby (ďalej len „Podmienky“), ktoré obsahujú dôležité informácie o vašich zákonných právach a povinnostiach. Laganini je súkromným majetkom a prístupom alebo používaním Laganini súhlasíte s dodržiavaním a dodržaním týchto podmienok. Vyhradzujeme si právo meniť, upravovať alebo aktualizovať zmluvné podmienky a ďalšie obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

1.1 Osobné použitie

Laganini možno použiť iba na tieto účely: inzercia ubytovania v Chorvátsku, hľadanie ubytovania, získavanie informácií o ubytovaní a cieľoch v Chorvátsku, zasielanie otázok hostiteľom alebo rezervácia ubytovania. Použitie na akýkoľvek iný účel okrem vyššie uvedených je prísne zakázané. Pri zasielaní otázok bude vaša e-mailová adresa uložená v našej databáze a máme právo zasielať vám e-maily na komerčné účely. Túto službu môžete kedykoľvek odhlásiť a váš e-mail bude odstránený z našej databázy.

1.2 Presnosť a úplnosť informácií o ubytovacích službách

Laganini alebo Zephyr nemôže zaručiť presnosť alebo úplnosť informácií o popisoch, cenách, fotografiách, videách, ponukách, poukážkach a iných materiáloch dostupných na Laganini, ktoré vypĺňajú hostitelia. Za presnosť a úplnosť informácií o ubytovaní (popis ubytovania, ceny, rezervácie, fotografie, podmienky rezervácie, dostupnosť) je výlučne zodpovedná osoba, od ktorej tento obsah pochádza (od hostiteľa alebo používateľa).

Spoločnosť Zephyr nepotvrdila presnosť každého inzerátu a zverejnených informácií, preto sa hosťom odporúča skontrolovať presnosť a správnosť údajov zadaných hostiteľmi tak, že ich priamo kontaktujú, najmä pred zaplatením zálohy. Spoločnosť Zephyr nenesie zodpovednosť, ak informácie o ubytovaní nezodpovedajú skutočnému stavu. Laganini inzeruje iba ubytovanie v Chorvátskej republike.

1.3 Zodpovednosť

Spoločnosť Zephyr nemôže byť zodpovedná za žiadne straty alebo škody spôsobené používaním Laganini. Spoločnosť Zephyr nemá žiadnu povinnosť ponúkať náhradu alebo kompenzáciu za straty, ktoré môžu hostia alebo používatelia utrpieť v dôsledku platenia a rezervácie ubytovania od hostiteľov cez Laganini.

V prípade nároku tretej strany na náhradu škody súvisiacej s obsahom poskytnutým hostiteľom nesie hostiteľ úplnú zodpovednosť, ako aj povinnosť podniknúť všetky kroky na obranu a ochranu spoločnosti Zephyr pred takýmito nárokmi. V prípade, že Zephyr utrpí finančné škody alebo náklady spojené s materiálom a obsahom poskytnutým používateľom / hostiteľom, zaväzuje sa užívateľ / hostiteľ zaplatiť spoločnosti Zephyr celú sumu.

1.4 Autorské práva

Obsah a softvér na serveri Laganini sú chránené autorskými právami. S výnimkou osobného použitia nemožno obsah použiť alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov na serveri Laganini môže porušovať ustanovenia zákona o autorských právach a súvisiacich právach (NN 111/2021) a ďalšími predpismi v Chorvátskej republike.

1.5 Odkazy na webové stránky tretích strán

Laganini môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, či už právnických alebo súkromných osôb. Tieto odkazy slúžia iba na to, aby ste boli informovaní, a spoločnosť Laganini nenesie zodpovednosť za presnosť informácií alebo obsahu týchto webových stránok. Ak sa rozhodnete pre prístup na ľubovoľnú webovú stránku vlastnenú treťou stranou, robíte tak výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť.

1.6 Recenzie ubytovania

Hostia a používatelia môžu zanechať verejnú recenziu a odoslať hodnotenie ubytovania. Recenzie a hodnotenia odrážajú názor hostí a používateľov a neodrážajú názor spoločnosti Zephyr. Recenzie a hodnotenia môžu byť nesprávne alebo zavádzajúce a spoločnosť Zephyr ich neoveruje.

Recenzie a hodnotenia od hostí a používateľov musia byť presné a nesmú obsahovať hanlivé ani urážlivé výrazy.

Hostitelia majú zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s recenziami a hodnoteniami vrátane pokynov tretích strán, ako napísať pozitívnu alebo negatívnu recenziu o svojom alebo akomkoľvek inom ubytovaní inzerovanom na Laganini.

1.7 Ostatné podmienky

Spoločnosť Zephyr je oprávnená kedykoľvek zrušiť účet tých používateľov, ktorí porušia tieto zmluvné podmienky alebo inak zasahujú do fungovania spoločnosti Laganini. Zephyr si tiež vyhradzuje právo prijať ďalšie opatrenia proti používateľom, ktorí porušia tieto zmluvné podmienky. Všetky vzťahy medzi používateľmi (hostiteľmi a hosťami) a Zephyrom podliehajú zákonom Chorvátskej republiky. V prípade sporu je príslušný súd v Záhrebe.

Všetky spory vyplývajúce z obchodných vzťahov medzi používateľmi Laganini (hostia) a hostiteľmi (vyplývajúce zo zavádzajúcich informácií, nesprávnych údajov, cien, subjektu, pravdivosti informácií o používateľovi alebo obsahu ponuky) sa budú riešiť medzi nimi. Spoločnosť Zephyr nie je zodpovedná a nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto vzťahov.

Spoločnosť Zephyr nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku prerušenia dostupnosti, nezverejnenia alebo odstránenia obsahu alebo zneužitia verejne dostupných údajov.

Spoločnosť Zephyr nezodpovedá za žiadne náklady, ktoré môžu vzniknúť pri používaní Laganini - všetky náklady tohto typu hradia používatelia, hostia alebo hostitelia.

Názory a komentáre zverejnené používateľmi, hosťami a hostiteľmi sú osobnými názormi autorov a neodrážajú názory spoločnosti Zephyr a jej zamestnancov.

2. Podmienky inzercie

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky používania a inzercie (ďalej len „Podmienky“), pretože obsahujú dôležité informácie o vašich zákonných právach a povinnostiach. Webové portály Laganini.com a Apartmaninfo.hr (ďalej len „Laganini“) sú súkromným vlastníctvom a prístupom alebo používaním Laganini súhlasíte s tým, že budete tieto Podmienky rešpektovať a budete nimi viazaní. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo aktualizovať Podmienky používania a inzercie a ďalšie obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

2.1 Presnosť a pravdivosť inzerovaných údajov o ubytovaní

Hostiteľ je vlastníkom inzerovaného ubytovania alebo je oprávneným zástupcom vlastníka a má všetku dokumentáciu potrebnú na prenájom ubytovania.

Hostiteľ je zodpovedný za reklamu svojich produktov a služieb v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Hostiteľ je plne zodpovedný za údaje, materiály a obsah zverejnený na Laganini a zaručuje ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, ako aj kvalitu, bezpečnosť a zákonnosť inzerovaných produktov a služby.

Hostiteľ je tiež zodpovedný za pravidelnú aktualizáciu a úpravu údajov, materiálu a obsahu svojej reklamy prostredníctvom používateľského rozhrania, ak existuje významný rozdiel medzi zverejneným obsahom a skutočnou situáciou .

Hostiteľ je povinný vykonať všetky podstatné zmeny na objekte prostredníctvom používateľského rozhrania alebo o nich informovať správcov stránok zaslaním e-mailu alebo správy cez kontaktný formulár do 30 dní od takejto zmeny.

2.2 Autorské práva

Zephyr d.o.o. („Zephyr“) rešpektuje autorské právo a očakáva, že používatelia Laganini budú robiť to isté. Ak vlastníte autorské práva alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv a zistíte podozrenie z porušenia autorských práv na Laganini, nahláste to zaslaním oznámenia spoločnosti Zephyr. Po prijatí oznámenia spoločnosť Zephyr podnikne príslušné kroky vrátane odstránenia nahláseného materiálu a obsahu z Laganini.

Hostiteľ je zodpovedný za informácie, materiály a obsah, ktorý publikuje na Laganini, vrátane multimediálneho obsahu (fotografie, videá atď.) a potvrdzuje, že vlastní autorské práva na zverejnený obsah .

Uverejnením reklám na serveri Laganini poskytuje hostiteľ trvalo a bezplatne spoločnosti Laganini licenciu na používanie odovzdaného obsahu a materiálov (fotografie, videá, texty atď.) na propagačné účely.

Hostiteľ bezpodmienečne zbavuje spoločnosť Laganini akejkoľvek zodpovednosti za porušenie autorských práv, ktoré môže vyplynúť z použitia obsahu a materiálov zverejnených hostiteľom.

V prípade sporu o autorské práva vyplývajúceho z obsahu a materiálov uverejnených hostiteľom alebo používateľom sa spor vyrieši priamo medzi vlastníkom autorských práv alebo osobou oprávnenou zastupovať vlastníka autorských práv a používateľom/hostiteľom . Zephyr nie je zodpovedný a nemôže byť zodpovedný za žiadne škody vyplývajúce z obsahu alebo materiálov prenášaných používateľmi alebo hostiteľmi. V prípade, že Zephyr utrpí finančnú ujmu alebo akékoľvek výdavky vyplývajúce z materiálov a obsahu zverejnených používateľom alebo hostiteľom, používateľ alebo hostiteľ súhlasí s tým, že spoločnosti Zephyr uhradí vzniknutú škodu v plnej výške. Zrieknutie sa zodpovednosti sa vzťahuje aj na iný obsah a materiály zverejnené používateľom alebo hostiteľom na Laganini (vrátane obsahu a materiálov pre body záujmu atď.).

Používatelia berú na vedomie, že obsah a materiály zo žiadnej časti Laganini sa nesmú reprodukovať bez povolenia vlastníka autorských práv.

2.3 Dodržiavanie zákona o zákaze a predchádzaní neregistrovanej činnosti

Klient (hostiteľ) je povinný v zmysle § 7 ods. 2 zákona o zákaze a predchádzaní neregistrovanej činnosti (OG 6/11, 66/19) uviesť pri registrácii údaje o svojej totožnosti a zadávanie inzerátu vrátane: (i) mena, adresy, OIB, mena a priezviska zodpovednej osoby u právnických osôb alebo (ii) mena a priezviska, OIB a bydliska, t. j. bydliska u súkromných osôb. Ďalej je v súlade s § 7 ods. 3 zákona o zákaze a predchádzaní neregistrovanej činnosti zakázané zverejňovanie inzerátov, ak objednávateľ nepredloží údaje uvedené v § 7 ods.
Ak klient alebo hostiteľ predtým neposkytli povinné informácie o svojej identite pri registrácii a zadávaní inzerátu, hostiteľ alebo klient sa zaväzuje zadať ich v čo najkratšom čase.
Zephyr nezodpovedá a nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené hostiteľmi v dôsledku nedodržania právnych predpisov. V prípade, že Zephyr utrpí finančnú ujmu alebo akékoľvek výdavky vyplývajúce z nesplnenia zákonných povinností zo strany klienta alebo hostiteľa, klient alebo hostiteľ súhlasí s tým, že spoločnosti Zephyr utrpenú škodu plne nahradí.

2.4 Podmienky inzercie na portáloch Laganini.com a ApartmanInfo.hr

Na stránkach Laganini.com, ApartmanInfo.hr a všetkých súvisiacich doménach a subdoménach môže inzerovať ubytovanie každý súkromný prenajímateľ (hostiteľ), ktorý spĺňa nasledujúce podmienky/kritériá:

 • Hostiteľ je vlastníkom inzerovaného ubytovacieho zariadenia alebo je splnomocneným zástupcom vlastníka a má všetku dokumentáciu (kategorizáciu) potrebnú na prenájom ubytovania.
 • inzerát musí byť úplný, t.j. musia byť zadané všetky požadované údaje a fotografie objektu a ubytovacích jednotiek
 • zadané fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení a vysokej kvalite (minimálne rozlíšenie 500x500) a fotografie, ktoré nemajú nič spoločné s inzerátom, ubytovaním a miestom, kde je inzerát povolený (napr. fotka tropickej pláže) musia byť zadané aj osobné údaje majiteľa, ktoré musia byť správne a presné (meno a priezvisko, mobil/telefónne číslo, presná adresa, profilová fotografia, prípadne odkazy na vlastnú webovú stránku a sociálne siete)
 • hostiteľ (prenajímateľ) musí riadne a v primeranej lehote reagovať na všetky prichádzajúce otázky, správy a telefonáty hostí
 • hostiteľ (prenajímateľ) musí aktualizovať inzerát (cenník a fotografie), aby boli informácie čo najpresnejšie a uľahčil hosťom hľadanie ubytovania
 • hostiteľ (prenajímateľ) musí aktualizovať Kalendár dostupnosti, t.j. synchronizovať Kalendár dostupnosti alebo zadať obsadené obdobia, aby zobrazované informácie boli čo najpresnejšie a uľahčili hosťom hľadanie ubytovania.
 • hostiteľ (prenajímateľ ) sa musí aspoň raz ročne prihlásiť do používateľského rozhrania, aby aktualizoval inzerát (cenník, dostupnosť, fotografie) a potvrdil, že inzerát je aktívny
 • hostiteľ (prenajímateľ) nesmie zadať ten istý inzerát dvakrát alebo viackrát alebo ak sa majiteľ viacerých ubytovacích objektov zaregistruje s viacerými rôznymi emailovými adresami a teda zadá viac inzerátov (objektov)
 • v prípade, že hostiteľ už neprenajíma ubytovanie, je povinný inzerát deaktivovať alebo kontaktovať správcu do 30 dní od ukončenia prenájmu objektu, aby bol inzerát deaktivovaný

V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených podmienok/kritérií nebude novozadaný inzerát schválený a aktívny inzerát bude deaktivovaný. Laganini si vyhradzuje právo deaktivovať inzerát bez predchádzajúceho upozornenia všetkým hostiteľom (prenajímateľom), ktorí nedodržiavajú uvedené pravidlá a pokyny, a v závažných prípadoch porušenia uvedených pravidiel a pokynov natrvalo zmazať inzerát a používateľský účet.

2.5 Správa obsahu na webovom portáli Laganini

S cieľom poskytnúť používateľom správne, úplné a užitočné informácie a umožniť efektívnu prevádzku webového portálu Laganini bez prerušenia, ak to bude potrebné, správcovia Laganini môžu podľa vlastného uváženia vykonať opravy, zmeny a doplnenia reklám, ako aj možnosť odstrániť alebo odstrániť reklamy z ponuky spoločnosti Laganini. Administrátori poverení spoločnosťou Zephyr tak môžu urobiť v nasledujúcich situáciách:

 • ak sú údaje reklamy neúplné, nepresné, zastarané alebo zavádzajúce
 • keď bolo do jednej reklamy alebo ubytovacej jednotky zadaných viac ako raz
 • keď reklama obsahuje diskriminačné, urážlivé, neprípustné a zakázané materiály a obsah
 • keď reklama propaguje nelegálne služby a/alebo ubytovanie
 • keď reklama znižuje kvalitu a výkon Laganiniho
 • keď obsah a materiály prezentované v reklame neodrážajú skutočnú situáciu

Aj keď majú administrátori Laganini právo vykonávať opravy, zmeny a doplnenia inzerátov, hostiteľ zostáva plne zodpovedný za všetky údaje, materiály a obsah zverejnený v rámci jeho inzerátu na Laganini a zaručuje ich presnosť, úplnosť a pravdivosť , ako aj kvalitu, bezpečnosť a zákonnosť inzerovaných produktov a služieb.

V prípade, že administrátori Laganiniho reklamu opravili, upravili, odstránili alebo vymazali, Spoločnosť Zephyr nemôže byť zodpovedná za žiadne priame alebo nepriame škody, vrátane akéhokoľvek ušlého zisku.

2.6 Zodpovednosť

Zephyr nemôže zaručiť, že webový portál Laganini bude fungovať bez prerušenia alebo bez chýb. V prípade, že sa webový portál Laganini preruší alebo spomalí v dôsledku chýb, spoločnosť Zephyr nemôže niesť zodpovednosť voči hostiteľom za žiadne priame alebo nepriame škody, vrátane akéhokoľvek ušlého zisku.

2.7 Ukončenie inzercie

Ak Zephyr dostane sťažnosti od používateľov alebo hostí, že v prípade konkrétnej reklamy prezentovaný obsah a materiály nezodpovedajú skutočnej situácii alebo ak opakovane dostáva sťažnosti používateľov na hostiteľa, vyhradzujeme si právo reklamu odstrániť a zakázať účet takéhoto hostiteľa bez predchádzajúceho upozornenia. Ak sa hostiteľ pokúsi vložiť nevhodný materiál do databázy alebo opakovane zneužije platformu, spoločnosť Zephyr si vyhradzuje právo odmietnuť a zmazať takúto reklamu a nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody.

2.8 Zmeny reklamných podmienok

Zephyr si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné zmluvné podmienky inzercie na Laganini bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Zásady ochrany osobných údajov

Pozorne si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov, pretože obsahujú dôležité informácie o vašich zákonných právach a povinnostiach. Laganini je v súkromnom vlastníctve a prístupom alebo používaním Laganini súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto podmienky a budete nimi viazaní. Vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť alebo aktualizovať zásady ochrany osobných údajov a iné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

3.1 Používanie osobných údajov

Prečítajte si pozorne tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme použiť po vašej návšteve, registrácii alebo použití služieb Laganini, aby sme vás kontaktovali kvôli vášmu názoru na naše služby a niekedy vás informovali o aktualizáciách, propagačných akciách, novinkách a nových službách, ktoré ponúkame. Po získaní vášho súhlasu môžeme vaše osobné údaje použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali ohľadom ďalších služieb, ktoré ponúkame.

3.2 Správca spracovania údajov

Vedúcim spracovania je Zephyr. Údaje zhromažďujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s iným príslušným právnym rámcom.

Údaje našich klientov spracúvame so zvláštnou zodpovednosťou a usilujeme sa o zákonné a transparentné spracúvanie osobných údajov, pričom dbáme na to, aby k nim mali prístup iba oprávnené osoby a aby ich oprávnené osoby chránili a používali ich iba na schválené účely podľa predpisov.

3.3 Zasielanie otázok (hostia)

Po zaslaní otázky hostiteľovi budú vaše osobné údaje poskytnuté v kontaktnom formulári distribuované hostiteľovi, ktorý vás potom môže kontaktovať priamo s cieľom ponúknuť svoj produkt alebo službu. Tiež od nás môžete dostať e-mail so zoznamom ubytovacích zariadení, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete tiež dostávať príležitostné e-maily od nás, ale kedykoľvek sa môžete odhlásiť z tejto služby kliknutím na „zrušiť odber“ na odkaze v dolnej časti každého e-mailu, ktorý sme poslali.

3.4 Prijímanie otázok (hostitelia)

Užívateľské rozhranie obsahuje informácie o hosťoch, ktorí poslali dopyt alebo hľadajú ubytovanie. Informácie o hosťovi, ktoré hostiteľ dostane priamo od hosťa prostredníctvom používateľského rozhrania alebo prostredníctvom e-mailu, sa môžu použiť iba na ponúkanie ubytovacích služieb, ktoré hostiteľ inzeruje na serveri Laganini. Nie je dovolené kontaktovať hosťa s inými ponukami alebo ukladať jeho údaje, aby ste sa s ním v budúcnosti skontaktovali.

3.5 Zhromaždené údaje

Dôvod, prečo berieme vaše osobné údaje, je poskytovať reklamné služby, o ktoré hostitelia prejavili záujem vyplnením registračného formulára. Údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 • Zasielanie noviniek, aktualizácií, upozornení a propagačných akcií (odhlásenie je možné zaslaním e-mailu na adresu info [@] apartmaninfo.hr alebo kliknutím na odkaz „odhlásiť sa“ na odkaze v dolnej časti každého e-mailu, ktorý pošleme)
 • Pomáhať nám rozvíjať a zlepšovať naše služby
 • Fakturačné a účtovnícke účely v súlade s právnymi požiadavkami
3.6 Aké osobné údaje sa spracúvajú?

Súkromie hostiteľov, hostí a používateľov je pre nás mimoriadne dôležité, preto nikdy nezneužijeme alebo zneužijeme údaje, ktoré boli dobrovoľne zverejnené na serveri Laganini. Spoločnosť Zephyr sa zaväzuje rešpektovať anonymitu a súkromie hostiteľov, hostí a používateľov služieb Laganini.
Hostitelia, hostia a používatelia služieb Laganini súhlasia s tým, že spoločnosť Zephyr môže zhromažďovať nasledujúce osobné informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne čísla
 • E-mailová adresa
 • OIB
 • Profilová fotografia
 • Fotografie ubytovacieho zariadenia a ubytovacích jednotiek
 • Popis ubytovacieho zariadenia
 • Dodatočné osobné údaje (profily sociálnych médií, odkazy na webové stránky)
 • Ďalšie informácie o produktoch a službách (cenník, špeciálne ponuky, rezervačné podmienky, popis)
3.7 Kto má prístup k vašim údajom?

Chceli by sme zdôrazniť, že vaše súkromie je pre nás nesmierne dôležité, preto sme naše podnikanie úplne zosúladili s pravidlami GDPR a osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, boli uložené v súlade s požiadavkami predpisov. Svojich partnerov si starostlivo vyberáme, aby sme zabránili neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom, ako aj možnému zneužitiu údajov. Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom na základe povahy služby, ktorú ponúkame, sú uvedené nižšie:

 • hostia, ktorí prejavili záujem o vaše ubytovacie služby inzerované na Laganini;
 • hostitelia, ktorí dostali váš dotaz na ubytovacie služby;
 • oprávnené osoby, ktoré nám poskytujú služby hosťovania a údržby pre spoločnosť Laganini alebo poskytovatelia technologických riešení, ktoré používame na poskytovanie našich služieb;
 • osoby, ktoré nám poskytujú bezpečnostnú ochranu;
 • ďalší používatelia Laganini (pre údaje zverejnené v reklame);
 • zamestnanci alebo obchodní partneri;
 • vo výnimočných prípadoch a iba na úradnú žiadosť môžu byť údaje poskytnuté orgánom daňovej správy v súlade so zákonom.
3.8 Súbory cookie

Súbory cookie sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s cieľom zapamätať si nastavenia jednotlivých používateľov, aby pri opätovnej návšteve webových stránok nebolo potrebné znovu zadávať rovnaké údaje. Súbory cookie sa ukladajú na jednotlivé počítače, tablety alebo mobilné telefóny pomocou webového prehliadača. Nie sú nebezpečné, neslúžia na zhromažďovanie citlivých osobných údajov, ale sú dôležité pre ochranu súkromia.

Pokiaľ váš webový prehliadač používa cookies, predpokladáme, že súhlasíte s používaním štandardných cookies na Laganini. Ak súbory cookie nechcete používať, môžete ich zablokovať prostredníctvom svojho webového prehliadača.

3.9 Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v elektronickej podobe, pokiaľ je ponúkaná naša služba, pre ktorú sme dostali váš súhlas, alebo kým svoj súhlas neodvoláte, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Vezmite prosím na vedomie, že vaše osobné údaje sú potrebné na poskytovanie našich služieb, ako aj na plnenie našich povinností v súlade so zákonom.

3.10 Je možné spracovať vaše osobné údaje bez súhlasu?

Vaše osobné údaje je možné spracúvať bez vášho súhlasu, ale iba za účelom poskytovania služieb a plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych požiadaviek. Zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z právnych predpisov a váš súhlas s takýmto spracovaním sa nevyžaduje.

3.11 Ochrana dát

Používame prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a zabránenie zverejnenia údajov tretím stranám bez vášho súhlasu. Zariadenia na ukladanie údajov, ktoré používame od tretích strán, sú uložené na bezpečnom mieste s obmedzeným fyzickým prístupom neoprávneným osobám a na obmedzenie elektronického prístupu používame bránu firewall a ďalšie bezpečnostné opatrenia. Všetky zhromaždené údaje sú prísne obmedzené na našich zamestnancov a partnerov. Vždy, keď potrebujeme údaje, ktoré vás môžu identifikovať, požiadame vás. Údaje sa uchovávajú po primeranú dobu - tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

3.12 Ako odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a získať od nás potvrdenie o tom, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak sú tieto osobné údaje spracovávané, prístup k vašim osobným údajom a právo získať ich kópiu.

Máte osobné právo kedykoľvek od nás požadovať, bez predchádzajúceho vysvetlenia a následkov, aktualizáciu, opravu, obmedzenie a / alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré boli predtým poskytnuté s vašim súhlasom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo až do tohto bodu. Máte tiež právo sťažovať sa alebo právo sťažovať sa na spracovanie údajov, ako aj právo na informácie o porušeniach osobných údajov (ak sú uplatniteľné). Právo na sťažnosť sa vzťahuje na budúce spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa používa na informovanie o aktualizáciách, správach a propagačných akciách. Ak podáte sťažnosť, vaše údaje už nebudeme spracúvať na vyššie uvedené účely.

Ak chcete zmeniť predtým poskytnuté údaje alebo chcete odvolať súhlas s ďalším spracovaním vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailu info [@] apartmaninfo.hr alebo písomne.

3.13 Musím poskytnúť svoje osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne pre vybrané služby, ktoré si pre umožnenie našich služieb vyžadujú prístup k osobným údajom. Pokiaľ nám nechcete poskytnúť požadované údaje, nebudete môcť využívať naše služby.