Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů

Webový portál Laganini.com zachází s osobními údaji uživatelů tohoto webu s respektem a důvěrností a podniká veškeré kroky k zajištění bezpečného uložení osobních údajů. Pokud máte jakékoli další dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás

Všeobecné podmínky

Webový portál Laganini.com a všechny související domény a subdomény: www.apartmaninfo.hr, www.private-apartments-croatia.com, www.unterkunft-in-kroatien.de, www.ferienwohnungen-kroatien.at, www.dovolena-ubytovani-chorvatsko.cz, www.apartamenty-chorwacja.com.pl, www.apartmaji-hrvaska.si, www.appartamenti-in-croazia.it, www.horvatorszag-szallas.com, www.dovolenka-apartmany-chorvatsko.com, www.vacances-croatie.fr, www.accommodatie-kroatie.nl, www.lagenheterkroatien.se, www.leiligheterkroatia.com (dále jen „Laganini“) jsou majetkem společnosti Zephyr d.o.o. se sídlem Zajčeva ulica 9, Záhřeb, zapsaná u obchodního soudu v Záhřebu, MBS: 081082682, OIB: 82653467833 (dále jen „my“ nebo „Zephyr“).

Uživatelem je každá osoba, která přistupuje a/nebo využívá služby společnosti Laganini (dále jen: „uživatel“) a zahrnuje neregistrované uživatele, registrované uživatele, fyzické a/nebo právnické osoby, které využívají služby společnosti Laganini na základě smluvního vztahu a/nebo bezplatně.
Každý uživatel, který přistupuje a/nebo používá služby od společnosti Laganini, přijímá podmínky použití, podmínky inzerce a zásady ochrany osobních údajů popsané níže.

Rozsah služeb Laganini

Laganini je cílová webová stránka, která umožňuje majitelům ubytování v soukromí v Chorvatsku nebo oprávněným zástupcům majitelů ubytování v soukromí v Chorvatsku (dále jen „hostitel“) zveřejňovat služby, které nabízejí na Laganini (dále jen „reklama“) a umožňuje jim komunikovat a obchodovat přímo s hosty, kteří hledají a rezervují si ubytovací služby v Chorvatsku.

Zephyr jako vlastník webových stránek Laganini nevlastní, neprodává, neprodává, nespravuje, nenabízí ani neposkytuje žádné ubytovací služby, ani není organizátorem ani prodejcem cestovních balíčků. Za jejich reklamu nesou výhradní odpovědnost hostitelé. Když hosté provedou, přijmou nebo zaplatí rezervaci, uzavírají smlouvu přímo s hostitelem. Zephyr se nestává smluvní stranou v žádném vztahu mezi hostiteli a hosty.

Původní text těchto podmínek služeb a zásad ochrany osobních údajů je v chorvatštině. V případě nesrovnalostí v tomto překladu má přednost původní verze v chorvatštině.

1. Podmínky použití

Přečtěte si pozorně tyto Podmínky služby (dále jen „Podmínky“), protože obsahují důležité informace o vašich zákonných právech a povinnostech. Laganini je soukromým majetkem a přístupem nebo používáním Laganini souhlasíte s dodržováním a dodržováním těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo aktualizovat podmínky služby a další obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

1.1 Osobní užití

Laganini lze použít pouze k následujícím účelům: inzerce ubytování v Chorvatsku, vyhledávání ubytování, získávání informací o ubytování a destinacích v Chorvatsku, zasílání dotazů hostitelům nebo rezervace ubytování. Použití k jakýmkoli jiným účelům kromě výše uvedených je přísně zakázáno. Při zasílání dotazů bude vaše e-mailová adresa uložena v databázi od Laganini a máme právo zasílat vám e-maily pro komerční účely. Od této služby se můžete kdykoli odhlásit a váš e-mail bude odstraněn z databáze.

1.2 Přesnost a úplnost informací o ubytovacích službách

Laganini nebo Zephyr nemohou zaručit přesnost nebo úplnost informací o popisech, cenách, fotografiích, videích, nabídkách, voucherech a dalších materiálech dostupných na Laganini, které vyplňují hostitelé. Za přesnost a úplnost informací o ubytování (popis ubytování, ceny, rezervace, fotografie, rezervační podmínky, dostupnost) nese výhradní odpovědnost osoba, od níž takový obsah pochází (od hostitele nebo uživatele).

Zephyr nepotvrdil přesnost každého inzerátu a zveřejněných informací, proto se hostům doporučuje zkontrolovat přesnost a správnost údajů zadaných hostiteli tak, že je kontaktujete přímo, zejména před zaplacením zálohy. Společnost Zephyr nenese žádnou odpovědnost, pokud informace o ubytování neodpovídají skutečné situaci. Laganini inzeruje pouze ubytování v Chorvatské republice.

1.3 Odpovědnost

Společnost Zephyr nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené používáním Laganini. Společnost Zephyr není povinna nabídnout náhradu nebo náhradu za ztráty, které by mohli hosté nebo uživatelé utrpět při provádění plateb a rezervaci ubytování od hostitelů přes Laganini.

V případě nároku třetí strany na náhradu škody související s obsahem poskytovaným hostitelem nese plnou odpovědnost hostitel, jakož i povinnost podniknout veškerá opatření k ochraně a ochraně společnosti Zephyr před takovými nároky. V případě, že Zephyr utrpí finanční škodu nebo náklady vyplývající z materiálu a obsahu poskytnutého uživatelem / hostitelem, uživatel / hostitel souhlasí s úplnou úhradou Zephyru.

1.4 Autorská práva

Obsah a software na Laganini jsou chráněny autorskými právy. S výjimkou osobního použití nelze obsah použít nebo kopírovat bez předchozího písemného souhlasu. Jakékoli neoprávněné použití jakýchkoli materiálů na Laganini může porušovat ustanovení zákona o autorských právech a souvisejících právech (NN 111/2021) a další předpisy v Chorvatské republice.

1.5 Odkazy na webové stránky třetích stran

Laganini může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, ať už právnických nebo soukromých osob. Tyto odkazy slouží pouze k tomu, abyste byli informováni, a společnost Laganini není odpovědná za přesnost informací nebo obsahu těchto webových stránek. Pokud se rozhodnete pro přístup na jakýkoli web vlastněný třetí stranou, činíte tak výhradně na svou vlastní odpovědnost.

1.6 Recenze ubytování

Hosté a uživatelé mohou zanechat veřejnou recenzi a ohodnotit ubytování. Recenze a hodnocení odrážejí názor hostů a uživatelů a neodrážejí názor společnosti Zephyr. Recenze a hodnocení mohou být nesprávné nebo zavádějící a společnost Zephyr je neověřuje.

Recenze a hodnocení odeslané hosty a uživateli musí být přesné a nesmí obsahovat hanlivé ani urážlivé výrazy.

Hostitelům je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s recenzemi a hodnoceními, včetně instruování třetích stran, jak napsat pozitivní nebo negativní recenzi o jejich nebo jakémkoli jiném ubytování inzerovaném na Laganini.

1.7 Jiné podmínky

Společnost Zephyr je oprávněna kdykoli uzavřít účet těch uživatelů, kteří porušují tyto podmínky služby nebo jinak zasahují do provozu společnosti Laganini. Zephyr si také vyhrazuje právo přijmout další opatření proti uživatelům, kteří poruší tyto podmínky služby. Veškeré vztahy mezi uživateli (hostiteli a hosty) a společností Zephyr podléhají zákonům Chorvatské republiky. V případě sporu je příslušný soud v Záhřebu.

Všechny spory vyplývající z obchodních vztahů mezi uživateli Laganini (hosté) a hostiteli (vyplývající ze zavádějících informací, nesprávných údajů, cen, subjektu, pravdivosti informací o uživateli nebo obsahu nabídky) budou vyřešeny mezi nimi. Společnost Zephyr není odpovědná a nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli škody jakéhokoli druhu vyplývající z těchto vztahů.

Společnost Zephyr neodpovídá za žádné škody, které by mohly nastat v důsledku přerušení dostupnosti, nezveřejnění nebo vymazání obsahu nebo zneužití veřejně dostupných údajů.

Společnost Zephyr neodpovídá za žádné náklady, které mohou vzniknout při používání Laganini - všechny náklady tohoto typu hradí uživatelé, hosté nebo hostitelé.

Názory a komentáře publikované uživateli, hosty a hostiteli jsou osobní názory autorů a neodrážejí názory společnosti Zephyr a jejích zaměstnanců.

2. Podmínky inzerce

Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky inzerce (dále jen „podmínky“), protože obsahují důležité informace o vašich zákonných právech a povinnostech. Webový portál Laganini.com a všechny související domény a subdomény jsou soukromým majetkem a přístupem k Laganini nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky a budete jimi vázáni. Vyhrazujeme si právo měnit, doplňovat nebo aktualizovat Podmínky inzerce a další obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

2.1 Přesnost a pravdivost inzerovaných údajů o ubytování

Hostitel je vlastníkem inzerovaného ubytování nebo je oprávněným zástupcem vlastníka a má veškerou dokumentaci potřebnou k pronájmu ubytování.

Hostitel je odpovědný za reklamu svých produktů a služeb v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Hostitel je plně odpovědný za data, materiály a obsah publikovaný na Laganini a zaručuje jejich přesnost, úplnost a pravdivost, stejně jako kvalitu, bezpečnost a zákonnost inzerovaných produktů a služby.

Hostitel je také odpovědný za pravidelnou aktualizaci a úpravu dat, materiálu a obsahu své reklamy prostřednictvím uživatelského rozhraní, pokud existuje významný rozdíl mezi publikovaným obsahem a skutečným stavem .

Hostitel je povinen provést všechny podstatné změny na objektu prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo o nich informovat administrátory stránek zasláním e-mailu nebo zprávy přes kontaktní formulář do 30 dnů od takové změny.

2.2 Autorská práva

Zephyr d.o.o. („Zephyr“) respektuje autorské právo a očekává, že uživatelé Laganini budou dělat totéž. Pokud vlastníte autorská práva nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv a zjistíte podezření na porušení autorských práv na Laganini, nahlaste to zasláním oznámení společnosti Zephyr. Po obdržení oznámení společnost Zephyr podnikne příslušné kroky, včetně odstranění nahlášeného materiálu a obsahu z Laganini.

Hostitel je odpovědný za informace, materiály a obsah, který publikuje na Laganini, včetně multimediálního obsahu (fotografie, videa atd.) a potvrzuje, že vlastní autorská práva na publikovaný obsah .

Zveřejněním reklam na Laganini hostitel trvale a bezplatně uděluje společnosti Laganini licenci k použití nahraného obsahu a materiálů (fotografie, videa, texty atd.) k propagačním účelům.

Hostitel bezpodmínečně zbavuje společnost Laganini jakékoli odpovědnosti za porušení autorských práv, ke kterému může dojít v důsledku použití obsahu a materiálů publikovaných hostitelem.

V případě sporu o autorská práva vyplývajícího z obsahu a materiálů zveřejněných hostitelem nebo uživatelem bude spor vyřešen přímo mezi vlastníkem autorských práv nebo osobou oprávněnou zastupovat vlastníka autorských práv a uživatelem / hostitelem . Společnost Zephyr není odpovědná a nemůže být zodpovědná za jakékoli škody vyplývající z obsahu nebo materiálů přenášených uživateli nebo hostiteli. V případě, že Zephyr utrpí finanční škodu nebo jakékoli náklady vyplývající z materiálů a obsahu zveřejněného uživatelem nebo hostitelem, uživatel nebo hostitel souhlasí s tím, že utrpěné škody Zephyr uhradí v plné výši. Zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje také na další obsah a materiály zveřejněné uživatelem nebo hostitelem na Laganini (včetně obsahu a materiálů pro body zájmu atd.).

Uživatelé berou na vědomí, že obsah a materiály z jakékoli části Laganini nesmí být reprodukovány bez svolení vlastníka autorských práv.

2.3 Dodržování zákona o zákazu a prevenci neregistrované činnosti

Klient (hostitel) je povinen podle 7 odst. 2 zákona o zákazu a zamezení neregistrované činnosti (OG 6/11, 66/19) uvést při registraci údaje o své totožnosti a zadávání inzerátu, včetně: (i) jména, adresy, OIB, jména a příjmení odpovědné osoby u právnických osob nebo (ii) jména a příjmení, OIB a bydliště, tj. bydliště u soukromých osob. Dále je v souladu s 7 odst. 3 zákona o zákazu a zamezení neregistrované činnosti zakázáno zveřejňování inzerátů, pokud zadavatel nepředloží údaje uvedené v 7 odst. (2).
Pokud klient nebo hostitel dříve při registraci a zadávání inzerátu neposkytli povinné údaje o své identitě, hostitel nebo klient se zavazuje je zadat v co nejkratší době.
Zephyr nenese odpovědnost a nemůže nést odpovědnost za případné škody způsobené hostiteli v důsledku nedodržení právních předpisů. V případě, že Zephyr utrpí finanční újmu nebo jakékoli náklady vyplývající z neplnění zákonných povinností ze strany klienta nebo hostitele, klient nebo hostitel souhlasí s tím, že společnosti Zephyr utrpěnou škodu plně uhradí..

2.4 Podmínky inzerce na portálech Laganini.com a ApartmanInfo.hr

Na portálech Laganini.com, ApartmanInfo.hr a všech souvisejících doménách a subdoménách může ubytování inzerovat každý soukromý pronajímatel (hostitel), který splňuje následující podmínky/kritéria:

 • Hostitel je vlastníkem inzerovaného ubytovacího objektu nebo je zplnomocněným zástupcem majitele a má veškerou dokumentaci (kategorizaci) potřebnou k pronájmu ubytování. inzerát musí být úplný, tj. musí být vyplněny všechny požadované údaje a fotografie objektu a ubytovacích jednotek
 • zadané fotografie musí mít vysoké rozlišení a vysokou kvalitu (minimální rozlišení 500x500) a fotografie, které nemají nic společného s inzerátem, ubytováním a místem, kde je inzerát povolen, nejsou povoleny (např. fotografie tropické pláže)
 • musí být zadány i osobní údaje vlastníka, které musí být správné a přesné (jméno a příjmení, mobilní/telefonní číslo, přesná adresa, profilová fotografie, případně odkazy na vlastní webové stránky a sociální sítě)
 • hostitel (pronajímatel) musí řádně a v přiměřené lhůtě reagovat na všechny příchozí dotazy hostů, zprávy a telefonáty
 • hostitel (pronajímatel) musí aktualizovat inzerát (ceník a fotografie), aby byly informace co nejpřesnější a hostům usnadnil hledání ubytování
 • hostitel (pronajímatel) musí aktualizovat Kalendář dostupnosti, tj. synchronizovat Kalendář dostupnosti nebo zadat obsazená období tak, aby zobrazované informace byly co nejpřesnější a usnadnily hostům hledání ubytování
 • hostitel (pronajímatel ) se musí alespoň jednou ročně přihlásit do uživatelského rozhraní, aby mohl aktualizovat inzerát (ceník, dostupnost, fotografie) a potvrdit, že je inzerát aktivní
 • hostitel (pronajímatel) nesmí zadat stejný inzerát dvakrát nebo vícekrát nebo pokud se majitel více ubytovacích objektů registruje s několika různými e-mailovými adresami a zadá tak více inzerátů (objektů)
 • v případě, že hostitel již nepronajímá ubytování, je povinen inzerát deaktivovat nebo kontaktovat správce do 30 dnů od ukončení pronájmu objektu, aby byl inzerát deaktivován

V případě porušení některé z výše uvedených podmínek/kritérií nebude nově zadaný inzerát schválen a aktivní inzerát bude deaktivován. Laganini si vyhrazuje právo deaktivovat inzerát bez předchozího upozornění všem hostitelům (pronajímatelům), kteří nedodržují uvedená pravidla a pokyny, a v závažných případech porušení uvedených pravidel a pokynů trvale smazat inzerát a uživatelský účet.

2.5 Správa obsahu na webovém portálu Laganini

Aby bylo možné uživatelům poskytovat správné, úplné a užitečné informace a umožnit efektivní provoz webového portálu Laganini bez přerušení, v případě potřeby mají administrátoři Laganini právo provádět opravy, změny a doplňky reklam.a také možnost odstranit nebo smazat reklamy z nabídky společnosti Laganini. Správci pověření společností Zephyr tak mohou učinit v následujících situacích:

 • když jsou data reklamy neúplná, nepřesná, zastaralá nebo zavádějící,
 • když bylo do jedné reklamy nebo ubytovací jednotky zadáno více než jednou
 • když reklama obsahuje diskriminační, urážlivé, nepřípustné a zakázané materiály a obsah,
 • když reklama propaguje nelegální služby a/nebo ubytování
 • když reklama snižuje kvalitu a výkon Laganini
 • když obsah a materiály prezentované v reklamě neodrážejí skutečnou situaci

Ačkoli administrátoři Laganini mají právo provádět opravy, změny a doplňky inzerátů, hostitel zůstává plně odpovědný za všechna data, materiály a obsah zveřejněný v rámci jeho inzerátu na Laganini a zaručuje jejich přesnost, úplnost a pravdivost. a také kvalitu, bezpečnost a zákonnost inzerovaných produktů a služeb.

V případě, že administrátoři Laganini reklamu opravili, upravili, odstranili nebo smazali, Společnost Zephyr nemůže být zodpovědná za žádné přímé nebo nepřímé škody, včetně jakéhokoli ušlého zisku.

2.6 Odpovědnost

Společnost Zephyr nemůže zaručit, že webový portál Laganini bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb. V případě, že dojde k přerušení nebo zpomalení webového portálu Laganini kvůli chybám, společnost Zephyr nemůže být odpovědná hostitelům za žádné přímé nebo nepřímé škody, včetně jakéhokoli ušlého zisku.

2.7 Ukončení reklam

Pokud Zephyr obdrží stížnosti od uživatelů nebo hostů, že v případě konkrétní reklamy prezentovaný obsah a materiály neodpovídají skutečné situaci nebo pokud opakovaně obdrží stížnosti uživatelů na hostitele, vyhrazujeme si právo reklamu odstranit a deaktivovat účet takového hostitele bez předchozího upozornění. Pokud se hostitel pokusí vložit nevhodný materiál do databáze nebo opakovaně zneužije platformu, Zephyr si vyhrazuje právo odmítnout a smazat takovou reklamu a nemůže nést odpovědnost za případné škody.

2.8 Změny reklamních podmínek

Zephyr si vyhrazuje právo změnit všeobecné podmínky inzerce na Laganini bez předchozího upozornění.

3. Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si prosím pozorně Zásady ochrany osobních údajů, protože obsahují důležité informace o vašich zákonných právech a povinnostech. Laganini je v soukromém vlastnictví a přístupem nebo používáním Laganini souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky a budete jimi vázáni. Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo aktualizovat zásady ochrany osobních údajů a další obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

3.1 Používání osobních údajů

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme použít po vaší návštěvě, registraci nebo používání služeb Laganini, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho názoru na naše služby a někdy vás informovali o aktualizacích, akcích, novinkách a nových službách, které nabízíme. Jakmile získáme vaše svolení, můžeme vaše osobní údaje použít také k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně dalších služeb, které nabízíme.

3.2 Správce zpracování dat

Správcem zpracování je Zephyr. Údaje shromažďujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení Směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu s dalším příslušným právním rámcem.

Údaje našich klientů zpracováváme se zvláštní odpovědností a usilujeme o zákonné a transparentní zpracování osobních údajů, přičemž dbáme na to, aby k nim měl přístup pouze oprávněná osoba a aby je oprávněné osoby chránily a používaly pouze ke schváleným účelům podle předpisy.

3.3 Zasílání dotazů (hosté)

Po odeslání dotazu hostiteli budou vaše osobní údaje poskytnuté v kontaktním formuláři distribuovány hostiteli, který vás poté může kontaktovat přímo a nabídnout svůj produkt nebo službu. Rovněž od nás můžete obdržet e-mail se seznamem ubytování, která by vás mohla zajímat. Můžete také od nás dostávat příležitostné e-maily, ale odběr této služby můžete kdykoli zrušit kliknutím na „odhlásit“ na odkazu ve spodní části každého e-mailu, který jsme zaslali.

3.4 Příjem dotazů (hostitelé)

Uživatelské rozhraní obsahuje informace o hostech, kteří zaslali dotaz nebo hledají ubytování. Informace o hostovi, které hostitel obdrží přímo od hosta prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo e-mailem, mohou být použity pouze k nabízení ubytovacích služeb, které hostitel inzeruje na Laganini. Není povoleno kontaktovat hosta s jinými nabídkami nebo ukládat jeho údaje, aby se s ním v budoucnu spojil.

3.5 Shromážděná data

Důvodem, proč bereme vaše osobní údaje, je poskytovat reklamní služby, o které hostitelé projevili zájem vyplněním registračního formuláře. Údaje můžeme použít pro následující účely:

 • Zasílání novinek, aktualizací, oznámení a propagačních akcí (odhlášení je možné zasláním e-mailu na adresu info [@] apartmaninfo.hr nebo kliknutím na „odhlásit“ na odkazu v dolní části každého e-mailu, který pošleme)
 • Pomáhat nám rozvíjet a zlepšovat naše služby
 • Fakturační a účetní účely v souladu s právními požadavky
3.6 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Ochrana osobních údajů hostitelů, hostů a uživatelů je pro nás nesmírně důležitá, proto nikdy nezneužíváme ani nebudeme zneužívat údaje, které byly na Laganini dobrovolně zveřejněny. Zephyr se zavazuje respektovat anonymitu a soukromí hostitelů, hostů a uživatelů služeb Laganini.
Hostitelé, hosté a uživatelé služeb Laganini souhlasí, že společnost Zephyr může shromažďovat následující osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení
 2. Adresa
 3. Telefonní čísla
 4. E-mailová adresa
 5. OIB
 6. Profilová fotka
 7. Fotografie ubytovacího zařízení a ubytovacích jednotek
 8. Popis ubytovacího zařízení
 9. Další osobní údaje (profily sociálních médií, odkazy na webové stránky)
 10. Další informace o produktech a službách (ceník, speciální nabídky, rezervační podmínky, popis)
3.7 Kdo má přístup k vašim údajům?

Chtěli bychom zdůraznit, že vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité, proto jsme plně harmonizovali naše podnikání s pravidly GDPR a osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, byly uloženy v souladu s požadavky předpisů. Pečlivě si vybíráme své partnery, abychom zabránili neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k vašim údajům a možnému zneužití údajů. Níže jsou uvedeny třetí strany, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům na základě povahy služby, kterou nabízíme:

 • hosté, kteří projevili zájem o vaši ubytovací službu inzerovanou na Laganini;
 • hostitelé, kteří obdrželi váš dotaz na ubytovací služby;
 • oprávněné osoby, které nám poskytují služby hostingu a údržby pro Laganini nebo poskytovatele technologických řešení, která používáme k poskytování našich služeb;
 • osoby, které nám poskytují bezpečnostní ochranu;
 • další uživatelé Laganini (pro údaje zveřejněné v reklamě);
 • zaměstnanci nebo obchodní partneři;
 • ve výjimečných případech a pouze na oficiální žádost lze údaje předávat orgánům daňové správy v souladu se zákonem.
3.8 Soubory cookie

Cookies jsou malé kousky dat, které se ukládají do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu za účelem zapamatování nastavení jednotlivých uživatelů, takže při další návštěvě webových stránek není nutné znovu zadávat stejná data. Cookies se ukládají na jednotlivé počítače, tablety nebo mobilní telefony pomocí webového prohlížeče. Nejsou nebezpečné, neslouží ke shromažďování citlivých osobních údajů, ale jsou důležité pro ochranu soukromí.

Pokud váš webový prohlížeč používá cookies, předpokládáme, že souhlasíte s používáním standardních cookies na Laganini. Pokud soubory cookie nechcete používat, můžete je zablokovat pomocí webového prohlížeče

3.9 Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v elektronické podobě, dokud je nabízena naše služba, pro kterou jsme obdrželi váš souhlas, nebo dokud svůj souhlas neodvoláte, pokud zákon nestanoví jinak. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro poskytování naší služby i pro plnění našich povinností v souladu se zákonem.

3.10 Je možné zpracovávat vaše osobní údaje bez souhlasu?

Vaše osobní údaje je možné zpracovávat bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytování služeb a plnění zákonných povinností vyplývajících z právních požadavků. Zákonnost takového zpracování vychází přímo z právních předpisů a váš souhlas s tímto zpracováním není vyžadován.

3.11 Ochrana dat

Používáme přísná bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje a zabránili zveřejnění údajů třetím stranám bez vašeho svolení. Zařízení pro ukládání dat, která používáme od třetích stran, jsou uložena na bezpečném místě s omezeným fyzickým přístupem neoprávněným osobám a k omezení elektronického přístupu používáme bránu firewall a další bezpečnostní opatření. Veškerá shromážděná data jsou přísně omezena na naše zaměstnance a partnery. Vždy se vás zeptáme, kdy budeme potřebovat údaje, které vás mohou identifikovat. Údaje se uchovávají po přiměřenou dobu - tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

3.12 Jak odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům a získat od nás potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány, přístup k vašim osobním údajům a právo získat kopii. Máte své osobní právo kdykoli od nás požadovat, bez předchozího vysvětlení a důsledků, aktualizaci, opravu, omezení a / nebo vymazání vašich osobních údajů, které byly dříve poskytnuty s vaším souhlasem. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, ke kterému do té doby došlo. Máte také právo podat stížnost nebo právo podat stížnost na zpracování údajů, jakož i právo být informován o porušení ochrany osobních údajů (je-li to relevantní).

Právo na stížnost se vztahuje na budoucí zpracování vašich osobních údajů, které se používá k informování o aktualizacích, novinkách a propagačních akcích. Pokud podáte stížnost, nebudeme nadále zpracovávat vaše údaje pro výše uvedené účely.

Pokud chcete změnit dříve poskytnuté údaje nebo chcete odvolat souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailu info [@] apartmaninfo.hr nebo písemně.

3.13 Musím poskytnout své osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně pro vybrané služby, které vyžadují přístup k osobním údajům, aby byla naše služba možná. Pokud nám nechcete poskytnout požadované údaje, nebudete moci naše služby využívat.